alapfogalmak, a program képi elemei
2021-02-19    Excel 2019
a táblázat
A táblázat a strukturált adattárolás eszköze. Vízszintes elemei a sorok, függőleges elemei az oszlopok. A sorok cellákat metszenek ki az osz­lo­pok­ból. Vagy fordítva. Ezt mondjuk az üres táblázatra. És ezt a feltöltöttre: egy élőlény, egy tárgy vagy egy fogalom meghatározott e­lő­for­du­lá­sa­i megnevezett tulajdonságainak értékét tartalmazó adat-szerkezet.
sorokba és oszlopokba szerkesztett adatok
A képen látható táblázat segítségével értelmezzük a meghatározást! Most emberekről van szó, a kollégáimról. Három személyes és egy nyil­vá­nos adatukat rögzítettem. A sorok az összetartozó tulajdonság-értékeket tartalmazzák, az oszlopok pedig a megnevezett tulajdonság értékeit.
    A táblázat latin neve mátrix. Az elnevezés a számítástechnikában is használatos. A feliratok nélküli, sorokból és oszlopokból álló adat-te­rü­le­tet értjük alatta.
az Excel egy...
Táblázatos adatkezelő szoftver. Táblázatos, mert csak sorokba és oszlopokba rendezett adatokkal tud dolgozni. A táblázatos adatkezelő szoftverek kétfélék: adatbázis-kezelők és táblázat-kezelők. A két típus között lényegi különbség nincs, funkcióik, szolgáltatásaik szinte a­zo­no­sak. Az adatbázis-kezelők, annyival tudnak többet, hogy [1] tárolni képesek az adatok közötti logikai kapcsolat-rendszert, illetve [2] e­gye­di felhasználói felület kialakítását teszik lehetővé.
    Az Excel a Microsoft irodai szoftver-csomagjának táblázat-kezelője. Általában három évente váltják a verziókat. A cikk írásakor a 2019-es a legfrissebb változat.
a munkalap
Az Excel programmal készített fájl neve: munkafüzet. Kiterjesztése xlsx. A munkafüzet munkalapokból áll. Számuk nincs korlátozva, a fel­hasz­ná­ló annyit generál, amennyire az adott feladat végrehajtásához szüksége van.
    A munkalap egy gigantikus, üres táblázat…
a munkalap egy gigantikus üres táblázat
…több, mint egymillió sorral és tizenhatezer-akárhányszáz sorral. A munkalap bal szélén egy függőleges, illetve a felső szélén egy víz­szin­tes keskeny sávban a sorok és az oszlopok azonosítói állnak.
a munkalap vezérlői
A program-ablak jobb szélén a függőleges görgetősáv húzódik, a szokásos funkciókkal. Az állapotsor felett további, a munkalapokhoz kap­cso­ló­dó, vezérlőt találunk.
az állaposor feletti sáv vezérlői
Ez a sáv tartalmazza a munkalapok nevét is. Az aláhúzással kiemelt név az aktuálisan látható munkalap neve. Ha sok a munkalap, akkor nincs elég hely az összes név megjelenítésére, ezért a neveket mozgatnunk kell. Erre szolgál a sáv elején álló két háromszög, valamint a nevek előtt és után látható három-pontos vezérlő. A plusz-jeles körrel új munkalap generálását kezdeményezhetjük. A sáv bal oldalán a víz­szin­tes görgetősávot áll, a szokásos vezérlőkkel. Egyetlen specialitás a függőlegesen álló három-pontos vezérlő, amellyel mé­re­tez­het­jük az eszközt. Figyelem, figyelem! A vízszintes görgetősáv tetszőleges szélesre állítható, így akár el is tüntethetjük a sáv többi elemét!
teljes ablak-szélességű vízszintes görgetősáv
a szerkesztőléc
A munkalap felett álló vezérlők sávját szerkesztőlécnek nevezzük.
a szerkesztőléc
A szerkesztő léc első eleme a Név mező. A tőle jobbra álló három-pontos vezérlővel a szélességét állíthatjuk be. A következő három ve­zér­lő a Mégse, az OK és a Függvény beszúrása. Önálló eszközök, hogy miért vannak keretbe foglalva, azt nem tudom. Ha már ilyen full mi­ni­ma­lis­ta a dizájn, nyugodtan elhagyhatták volna… Négy vonallal kevesebb. Az őket követő mező a szerkesztőléc tényleges szerkesztő te­rü­le­te.
képi elemek rejtése
A sorok és oszlopok azonosítóit (Fejlécek), a cellák határvonalait (Rácsvonalak) és a teljes Szerkesztőlécet a menüszalag Nézet lapjának Megjelenítés csoportjában álló vezérlőkkel rejthetjük el.
dátumok feltételes formázása
A Fájl, Beállítások, Speciális, E munkafüzet megjelenítési beállításai csoport vezérlői a görgető sávok és a munkalap-nevek (Mun­ka­lap­fü­lek) elrejtését is lehetővé teszik.
a görgetősávok és a munkalap-fülek elrejtése
  ismertető letöltése pdf-ben   munkafüzet letöltése
margitfalvi.arpad@gmail.com