szövegszerkesztés - gyakorló fájlok
Excel feladatok
Ha a középszintű informatika érettségi szövegszerkesztő feladatainak művelet-listáját praktikus szempontok alapján rendszerbe fog­lal­juk és kiegészítjük a hiányzó, de szakmailag szükséges elemekkel, akkor megkapjuk az érettségi vizsga követelmény-rendszerét.
    Ennek a tematikának a gyakorlására állítottam össze ezt az anyagot. Az egyes fájlok a nevükben szereplő művelet illetve a művelet-cso­port átismétlésére szolgálnak. A további instrukciókat a dokumentum fejlécében vagy szövegdobozban helyeztem el. Text fájlban a szö­veg elején, szögletes zárójelek között, adtam meg a végrehajtandó műveleteket. Néhány esetben a feladat leírásának külön fájlt hoz­tam létre. A tömörítetlen állományok letöltését a linkre kattintva kezdeményezhetik.

01 első lépések

a szokásos működés és a szokásos formázások megadása

02 szimbólum beszúrása

a billentyűzeten nem található karakterek bevitele

03 szöveg vízszintes tagolása

több szóköz helyett tabulátor leütés, szokásos tabulátor távolság

04 szöveg tördelése

felhasználói sortörés, új bekezdés és új oldal létrehozása

05 mozgás a szövegben

a kurzor mozgatása és helyzetének kijelzése az állapotsorban

06 kijelölés

a művelet hatókörének meghatározása

07 másolás, mozgatás

szövegrészek kopírozása és áthelyezése egérrel és utasításokkal

08 beillesztés

szokásos és szelektív beillesztés, csak szöveg beillesztése

09 mentés a program szokásos formátumába

text fájl megnyitása és mentése Word formátumba

10 mentés weblapként

mentés másként, mentés HTML formátumba

11 mentés más néven

másolat vagy változat készítése mentéssel

12 a dokumentum megjelenítése

nézetek, nyomtatási kép, a megjelenítés méretaránya

13 keresés

gyorskereső, irányított keresés

14 csere

tördelő karakterek és szövegek cseréje

15 betűk

betű-formázó műveletek és iniciálé készítés

16 bekezdések

bekezdés-formázó műveletek

17 bekezdés és oldaltörés

a bekezdés és az oldaltörés viszonyának meghatározása

18 tabulátorok

üres dokumentum a minta szerinti szöveg kialakítására

19 tabulátorok

minta - az előző feladat segédfálja

20 szakaszok

szakasz-formázó műveletek

21 hasábok

többhasábos szöveg kialakítása és a hasábok tulajdonságai

22 oldalszegély, fejléc, lábléc

létrehozás egyszakaszos dokumentumban

23 oldalszegély, lábléc

címoldal külön szakaszban, induló oldalszám megadása

24 fejléc, lábléc

több szakaszos dokumentumban, eltérő páratlan és páros oldalakkal

25 lábjegyzet

szimbólummal jelzett és számozott lábjegyzet beszúrása

26 szakasz függőleges igazítása

igazítás függőlegesen középre és a bekezdéseket elosztva

27 oldalszín

a dokumentum lapjai színének meghatározása

28 stílusok

a Normál, a Címsor1 és a Címsor2 stílus módosítása és alkalmazása

29 szövegdoboz

szövegdoboz létrehozása és tulajdonságainak megadása

30 táblázat

táblázat beszúrása és tulajdonságainak megadása

31 alakzatok

alakzat beszúrása és tulajdonságainak beállítása

32 körlevél

két feladat leírása

33 pályázók adatbázis

az első körlevél-feladat segédfájlja

34 tagok adatbázis

az második körlevél-feladat segédfájlja

margitfalvi.arpad@gmail.com