adattípus-kezelés Access tábla importálásakor
2018-06-21    Excel 2016
Az adattípus-kezelés című cikksorozatban a tábla-készítés során alkalmazott adattípus-kezelő automatizmusokat ismertetem. Ebben a rö­vid részben az Access táblák importálásakor alkalmazott adattípus-konverzióról lesz szó.
    Az adatbázis-kezelő programokban a tábla készítésekor a tervező deklarálja az egyes mezők adattípusát és ennek alapján a program fe­lü­gye­li a felhasználói-adatbevitelt: nem menti a meghatározásnak ellentmondó adatokat. Importáláskor tehát a PowerPivot csak ki­ol­vas­sa a típus-deklarációt a táblából, beállítja saját adattípusát és vizsgálat nélkül átírja az új táblába a mező összes adatát.
Access adattípusok konverziója a PowerPivotban
A táblázat bal oldalán az importálásra kerülő mező adattípusa, jobb oldalon a bővítmény által meghatározott adattípus áll. Mint látjuk, a hi­vat­ko­zás- és a melléklet adattípusú mezők adatai szöveg adattípusú mezőkbe kerülnek. Az importált hivatkozásokat, a linkelt objektumtól füg­get­le­nül (webcím, hálózati cím, e-mail cím), a bővítmény kettős keresztekkel keretezi. A mellékelt objektumoknak pedig csak az azo­no­sí­tó­ját (<név>.<kiterjesztés>) veszi át.
Access hivatkozás és melléklet adattípusai átalakítása a PowerPivotban
A PowerPivot az Access-ben beállított szám-, pénznem és dátum formátumokat figyelmen kívül hagyja. Tehát az új mezőkben nem ta­lá­lunk százalékos vagy normálalakú számokat, a magyartól (HUF) eltérő pénzeket és egyéni dátumokat.
ismertető letöltése pdf-ben
margitfalvi.arpad@gmail.com