lokális és globális adatkapcsolat
2019-12-23    Excel 2019
Az adatkapcsolat, a fogalomtár szerint, a tábla aktualizálását biztosító, névvel azonosított, deklaráció a tábla forrásáról. Az au­to­ma­ti­ku­san létrehozott adatkapcsolat, a többi PowerPivot objektummal együtt, a munkafüzetben tárolódnak. Ezek az adatkapcsolatok lokálisak, mert csak az őket tartalmazó munkafüzetben használhatók. A lokális adatkapcsolat segítségével újabb objektumokat vonhatunk be az elem­zés­be, közösen frissíthetjük az azonos fájlból származó táblákat és módosíthatjuk az áthelyezett forrásállomány elérési útvonalát.
    A lokális adatkapcsolatok listáját a bővítmény ablakában a Kezdőlap, Külső adatok beolvasása, Létező kapcsolatok utasítással meg­je­le­nít­he­tő panel tartalmazza. Először ki kell jelölnünk a használni kívánt adatkapcsolatot, majd a Megnyitás gombbal vagy az adat­kap­cso­lat­ra duplán kattintva jeleníthetjük meg a munkafüzet objektumainak jegyzékét. A Szerkesztés parancsgombbal az adatkapcsolat nevét és a mun­ka­fü­zet elérési útvonalát módosíthatjuk. A Frissítés gomb az adatkapcsolat munkafüzetéből származó táblák közös ak­tu­a­li­zá­lá­sá­ra szolgál.
létező kapcsolatok parancstábla a PowerPivotban
A fenti képen az „előző évek” nevű munkafüzet két, automatikusan létrehozott adatkapcsolatát látjuk, amely a „2016-os adatok” és a „2017-es adatok” munkafüzetek egy-egy táblázatának importálásakor jöttek létre. A mindkét kategóriában félkövéren formázott „2016” és „2017” évszámokat én adtam meg a tábla importálása varázsló, Kapcsolódás Microsoft Excel-fájlhoz parancstábla Kapcsolat fel­hasz­ná­ló­ba­rát ne­ve vezérlőjével. A felajánlott automatikus név az „Excel” szóból és a táblát tartalmazó munkafüzet nevéből áll. Például: Excel 2016-os ada­tok.
    Globális, azaz bármely munkafüzetből elérhető, adatkapcsolatot a deklaráció fájlba mentésével hozhatunk létre. Vegyük sorra a meg­va­ló­sí­tás lépéseit. Tetszőleges munkafüzetből indítsuk el az Adatkapcsolat varázsló nevű segédprogramot: a program-ablakban, Fájl menü, Megnyitás, Dokumentumok, Adatforrások, +Csatlakozás új adatforráshoz.odc.
csatlakozás új adatforráshoz a PowerPivotban
A segédprogram nyitó ablakában az adatforrás típusát kell meghatároznunk. Válasszuk a lista ODBC adatforrásnév (DSN) tételét!
PowerPivot adatkapcsolat varázsló üdvözlő panel
A varázsló következő ablakában először az ODBC adatforrás-fájl típusát, Excel Files, majd a Tovább parancsgomb megnyomását kö­ve­tő­en, magát a munkafüzetet kell meghatároznunk. A fájl kiválasztása után a Munkafüzet választása panel OK gombja mindkét ablakot be­zár­ja.
kapcsolódás PowerPivotban ODBC adatforráshoz
A segédprogram harmadik, Adatbázis és tábla kijelölése mevű ablakában a Csatlakozás egy adott táblához feliratú vezérlőjével sza­bá­lyoz­hat­juk, hogy az adatkapcsolat csak a listában kiválasztott egyetlen táblára korlátozódjon vagy a teljes munkafüzetet foglalja magába. Ha az utóbbit szeretnénk, töröljük a jelölőnégyzet pipáját!
adatkapcsolat varázsló, munkafüzet és munkalap kiválasztása
A Tovább gombra kattintva a létrehozandó állomány tulajdonságait adhatjuk meg a varázsló utolsó ablakában: Adatkapcsolatfájl mentése és befejezés. Az állomány nevét és helyét tallózással adhatjuk meg. A program az Adatforrások mappát ajánlja fel tárolásra, azt a map­pát, amelyben a varázslót indító +Csatlakozás új adatforráshoz.odc fájl áll. Abszolút elérési útvonala: <rendszer-megható>: \Users\<fel­hasz­ná­ló­név>\Dokuments\Adatforrások.
adatkapcsolat-fájl mentése
A mentés mellett, rövid emlékeztetőt készíthetünk a munkafüzet tartalmáról, nevet adhatunk a kapcsolatnak és az adatkapcsolat-fájl egyéb tulajdonságait állíthatjuk be. A Befejezés gombra kattintva a program még egyszer felajánlja a táblaválasztást, de ezt utasítsuk el a Mégse nyomógombbal.
    A létrehozott univerzális adatkapcsolat a PowerPivot ablakból nyitható meg: Kezdőlap, Külső adatok beolvasása, Létező kapcsolatok. És visszajutottunk a cikk elején megismert parancstáblára. Az odc kiterjesztésű állományt a Továbbiak tallózása… gombra kattintva ér­het­jük el. A beolvasott adatkapcsolatot a program a parancstábla Helyi kapcsolatok területén jeleníti meg.
létező kapcsolak panel, kapvsolat kiválasztása
Végül ne felejtkezzünk meg arról, hogy a program Adatvédelmi központja blokkolhatja az adatkapcsolat használatát. Ha felmerül ennek gya­nú­ja, akkor a ellenőrizzük a Fájl, Beállítások, Adatvédelmi központ, Az adatvédelmi központ beállításai…, Külső tartalom, Adat­kap­cso­la­tok biztonsági beállításai csoport vezérlőit!
letöltés pdf-ben
margitfalvi.arpad@gmail.com