az adatbevitel szabályozása, listák

2019-04-29    Excel 2019
Az adatbevitel szabályozása meghatározott cellák tartalmának előírását jelenti. A szereplőket, a korlátozót és a korlátozottat, nevezzük tervezőnek és felhasználónak. A szabályozás a következő módokon valósulhat meg. [1] A tervező feltételekkel határozza meg a kívánt tartalmat. [2] A tervező felsorolja az elfogadható tartalmakat. [3] A tervező egy képletet állít össze, amelynek a bevitt adattal kiértékelve, IGAZ logikai értéket kell adnia. Az első módszerrel már foglalkoztunk. Most a második, a listás megoldásról mesélek.
Listás a módszer a szó átvitt és konkrét értelmében is: a program a tervező által felsorolt adatokat egy valóságos, legördülő listában jeleníti meg. A felhasználó által kiválasztott elem automatikusan beíródik a cellába. Ez a megvalósítási mód magában hordozza a módszer alkalmazhatóságának korlátait: a túl sok elemet tartalmazó lista már nehézkesen kezelhető.
Készítsünk adatbeviteli szabályt a „kifizetések” adatbázis-táblázat „jogcím” mezőjéhez! Miért kell adatbázis-táblázatot csinálni, Tanító bácsi? Nem kell, Pistike! A beviteli szabályt a táblázat létrehozásakor kell megadni, tehát akkor, az első sorba írjuk be az oszlop-neveket, majd ezt követően, a megfelelő oszlopban jelöljünk ki tízezer cellát…Jó-jó, most már felfogtam, Tanító bácsi! Ez így nagyon amatőr lenne! Háát igen! Naszóval! Kattintsunk az első rekord jogcím mezőjébe és adjuk ki az Adatok, Adateszközök, Érvényesítés, Érvényesítés… utasítást!
Az összetett parancstábla Beállítások lapján a Megengedve mezőben válasszuk ki a Lista tételt, majd a Forrás vezérlőbe gépeljük be az elfogadható tartalmakat, pontosvesszővel elválasztva: előleg, bér, költség. Állítsuk be a szabály számonkérési szintjét és a hiba esetén megjelenő üzenetet a panel Hibajelzés lapján. Stílus: Megállás, Cím: Hibás jogcím, Hibaüzenet: A jogcím csak előleg, bér vagy költség lehet!
beviteli lista létrehozása konstansokból
Az Excelben nem tudjuk kikényszeríteni az adatbevitelt, ezért az üresen hagyott, adatbeviteli szabály alatt álló cellák nem generálnak figyelmeztető üzenetet. Ez a szokásos működés, amelyet a parancstábla Beállítások lapjának Üres cellák mellőzése jelölőnégyzetének kiválasztott állapota biztosít. Ha töröljük a vezérlő pipáját, akkor az Automatikus hibaellenőrzés a háttérben szolgáltatás hibásnak jelöli az üresen hagyott cellát.
Az adatbevitel listás szabályozásának része a beviteli lista és a hibás adatra figyelmeztető üzenet megjelenítése. Ez a szokásos működés, de a tervező letílthatja a megjelenítésüket a Beállítások lap Legördülő lista és a Hibajelzés lap Érvénytelen adat… vezérlőivel.
hibaüzenet megállás szigorúsági szinten
Az Adatok érvényesítése parancstábla Forrás mezőjében nem csak konstansok, de tartomány-hivatkozás is állhat: az elfogadható tartalmak tartományának azonosítója. Ez a lehetőség a gyakran cserélődő elemek esetén lehet hasznos. Például, ha a beviteli mezőben módosítani akarom a bért bruttó bérre, akkor egyszerűen kiegészítem a deklarált tartományban. Módosítsuk az adatbeviteli szabályt! A korlátozás számonkérési szintje legyen figyelmeztetés, „Nem regisztrált jogcím” és „A kifizetés alapja nem szerepel a jogcímek listájában!” szövegű figyelmeztetéssel.
beviteli lista létrehozása tartomány-hivatkozással
Zseniális, Tanító bácsi! Próbáld ki a módosítást is, Pistike! Tanító bácsi! …csináljunk adatbázis-táblázatot a jogcímeket tartalmazó táblázatból is, és akkor nem csak a csere, de a lista bővítése is meg lesz oldva? Pontosan, Pistike! Sőt az átalakítást követően még a tartomány deklarációt sem kell módosítani, mert a modul Forrás mezőjében csak tartomány-havatkozás és tartomány-név szerepelhet, mezőnév nem. Alakítsuk át a jogcímeket tartalmazó tartományt adatbázis-táblázattá, majd csökkentsük a számonkérés szigorúsági szintjét információra, „Új jogcím” és „Bővítse a jogcímek listáját az új bejegyzéssel!” szöveggel!
figyelmeztetés a beviteli lista kibővítésére
Ahogy azt, az előbb említettem, a Forrás mezőben tartomány-név is szerepelhet. Tehát nem szükséges adatbázis-táblázatot készíteni, elegendő ha csak elnevezzük a G2:G4 területet és a nevet beírjuk a vezérlőbe (=jogcímek). A cellák kijelölése után a szerkesztőléc Név mezőjében vagy a Képletek, Definiált nevek, Név megadása utasítással megjeleníthető panelon deklarálhatjuk a nevet. Természetesen ez a megoldás is biztosítja az adatbeviteli lista egyszerű bővíthetőségét!
A névben nem állhat szóköz és foglalt karakter. Nem kezdődhet számmal és nem lehet azonos egyetlen lehetséges hivatkozással sem. Önállóan nem lehet név a kis és a nagy cé (c, C), valamint a kis és a nagy er (r, R) betűk. A csak kis- és nagybetűkben különböző neveket a program azonosnak tekinti. A név legfeljebb kettőszázötvenöt karakter hosszú lehet.
margitfalvi.arpad@proton.me