egyéni listák

2023-10-08    Excel 2021
fogalmak
A kitöltőnégyzet vezérlővel végzett adatbevitel a program automatikus kitöltés (AutoFill) szolgáltatása. Ennek része a program „egyéni listák” modulja is. Az egyéni lista a felhasználó által deklarált, szöveg adattípusú elemekből álló sorozat. A deklarált egyéni lista a program része, tehát tetszőleges munkafüzetben használható. A listák módosíthatók és törölhetők.
Milyen sorozatból érdemes egyéni listát csinálni? Olyan gyakran használt sorozatból, amelynek összetétele és sorrendje állandó. Például, első negyedév < második negyedév < harmadik negyedév < negyedik negyedév vagy alacsony < közepes < magas vagy elégtelen < elégséges < közepes < jó < jeles. De bármely, az adott felhasználó által gyakran használt, meghatározott sorrendű felsorolás lehet egyéni lista. Egyéni listát tartalmazó táblázatot a lista elemeinek sorrendje szerint is rendezhetünk.
beépített "egyéni" listák
Azért használtam az idézőjelet a címben, mert a programmal együtt négy beépített sorozatot is kapunk, tehát ez egyáltalán nem egyéni, hanem általános. A négy sorozat elemei a hónap- és a napnevek, valamint ezek rövidítései.
Az input művelet a lista egy elemének bevitelével kezdődik, amelyet a cellán tartott fókusszal zárunk le. Magyarul, a szerkesztőlécen álló pipás vezérlővel vagy a Ctrl+Enter billentyűparanccsal. Ezután a kitöltőnégyzet húzásával történik a további elemek bevitele. Minden listaelem külön-külön cellába kerül. Az automatikus kitöltés addig tart, ameddig húzzuk a vezérlőt. A sorozat utolsó elemének beírása után, a program a sorozat első elemének bevitelével folytatja.
egyéni listák elemeinek bevitele a cellákba
A kitöltőnégyzet felfelé és balra is húzható. Ha így használjuk a vezérlőt, akkor a program fordított sorrendben írja be a cellákba a sorozat elemeit.
A modul elemzi az első elem beírásakor alkalmazott kisbetű-nagybetű használatunkat és a folytatásban követi a megadott mintát. Ha mi nagybetűkkel írtuk be a májust, akkor ő is nagybetűkkel folytatja, ha mi szókezdő nagybetűt használtunk, akkor ő is nagybetűvel kezdi majd a továbbiakat. Ez a szolgáltatás érvényesül az általunk megalkotott, tényleges egyéni listák bevitelekor is.
Ezeket a rövid hónap- és napneveket tudja „folytatni” a program: jan < febr < márc < ápr < máj < jún < júl < aug < szept < okt < nov < dec és h < k < sze < cs < p < szo < v. Hát, igen: a pont lemaradt.
A program beépített listái nem módosíthatók és nem törölhetők.
egyéni lista létrehozása
A lista elemeit vagy a munkalapon vagy az Egyéni listák (Fájl, Beállítások, Speciális, Általános, Egyéni listák szerkesztése…) parancstáblán adhatjuk meg. Nézzük az első lehetőséget! Begépeljük a lista elemeit, külön-külön, szomszédos cellákba. Vízszintesen vagy függőlegesen? Ahogy tetszik! Kijelöljük a cellákat, majd megnyitjuk a parancstáblát.
egyéni listák elemeinek beolvasása kijelölt tartományból
A képen a piros nyíl a kijelölt cellák azonosítójára mutat, amelyet a program automatikusan írt be a mezőbe. Ha elfelejtettük volna a kijelölést, akkor ezt ebben a fázisban is megtehetjük, mert a mező jobb szélén álló nyilas vezérlővel ideiglenesen össze tudjuk zárni a parancstáblát. A lista-elemeket tartalmazó cellák kijelölését követően a parancstábla újra nyitása is automatikus. A lista létrehozását a Beolvasás vezérlővel fejezzük be!
Egy lista legfeljebb kettőszázötvennégy elemet tartalmazhat és elemeinek hossza összesen maximum ezernyolcszáz karakter lehet. Természetesen a szóköz karaktereket is beleértve. Ha túllépjük a karakterhatárt, akkor a túlcsordulást okozó és az azt követő elemek nem kerülnek rögzítésre. És erről semmiféle üzenetet nem kapunk.
A kijelölt cellák csak szövegkonstanst tartalmazhatnak. A szabályt megsértő cella tartalma nem kerül rögzítésre. Ha a kijelölésben volt ilyen cella, akkor erre a program figyelmeztet.
figyelmeztető üzenet: a nem szöveg adattípusú elemek kihagyására
Ami magyarra fordítva így hangzik: Csak a szöveg adattípusú cellák tartalma lesz rögzítve. A képen látható példa esetében az egy, a három és az öt.
Ha a panel megnyitásakor a modul többsoros tartományt talál kijelölve, akkor megkérdezi hogy a sorok, vagy az oszlopok tartalmazzák az egy sorozathoz tartozó elemeket.
több lista együttes beolvasása
A választ követően a Beolvasás vezérlőre kattintunk, és a modul rögzíti a tartomány minden sorozatát. A „Mely cellákból legyen a lista” mezőbe nevet is megadhatunk. Ez a lehetőség változó elem-számú listák alkalmazását teszi lehetővé.
Ha a sorozat elemeit közvetlenül az Egyéni listák parancstáblán deklaráljuk, akkor a Listaelemek feliratú területen kell megadnunk őket. Minden tételt külön sorban („Listabejegyzések elkülönítéséhez üsse le az Enter-t.”). A Listaelemek terület helyi menüjében elérhető a Beillesztés parancs, tehát az elemeket a vágólappal is bevihetjük, de közvetlenül a munkafüzetből ezt nem tehetjük meg. Persze erre nincs is szükségünk, mert ha ezt szeretnénk, akkor ott a kijelöléses-beolvasásos módszer. A rögzítést a Hozzáadás vezérlőre kattintva kezdeményezhetjük.
listaelemek megadása parancstáblán
A Listaelemek területen megadott minden tétel szövegként lesz rögzítve. Tehát, a számok, a dátumok, az időpontok, az időtartamok és a logikai értékek is.
A sorozatok módosíthatók: a panel bal oldalán kattintással kiválasztott lista elemeit a panel jobb oldalán szerkeszthetjük. A módosításokat a Hozzáadás vezérlővel véglegesíthetjük. A parancstáblán kattintással kiválasztott sorozatot a Törlés vezérlővel távolíthatjuk el.
rövidített hónap- és napnevek listája
A program a rövidített hónap- és napnevek után nem tesz pontot. Pedig nálunk ponttal a végén szokás írni a rövidítéseket. Hát, akkor csináljunk meg mi a „pontos” listákat. Tehát, jan. < febr. < márc. és így tovább, valamint h. < k. < sze. < cs. < p. < szo. < v.
rövidített beépített lista javítása
Sajnos a modul az első beírt listaelem után álló pontot valamiért nem hajlandó tudomásul venni, ezért a kitöltést a saját listája elemeivel folytatja. És hiába próbálkozunk bármelyik „pontos” elemmel…
javított lista beviteli hibája
Lehetne „házilagosan” orvosolni a hibát, mondjuk az első elemet jan:-ra módosítani, de ez nem az igazi. Egyszóval, veszteni tudni kell!
a lista hatástalanítása
És tessék mondani, akkor nem lehet a nagy H betűt vagy a Vasárnapot a kitöltőnégyzettel másolni, mert a H betűt mindig a K betű követi, a Vasárnapot meg mindig a Hétfő? De lehet, csak közben nyomni kell a Ctrl billentyűt.
a lista hatástalanítása
És legyen világbéke!
margitfalvi.arpad@proton.me