keresés, csere

2023-04-04    Excel 2021
fogalmak
Ebbe a témakörbe két művelet tartozik. Az első a „keresés”, amely a navigáció eszköze, a másik pedig a „keresés és csere”, amely a szerkesztésé. Ahogy az elnevezés is sejteti, a második műveletnek része az első művelet.
A keresés (1) meghatározott karakterlánc előfordulásait kutatja fel. Vagy, a keresés (2) meghatározott karakterlánc azon előfordulásait kutatja fel, amelyek meghatározott formázású cellában állnak. Vagy, a keresés (3) meghatározott formázású cellákat kutatja fel.
(1) Egyszerű keresés. A művelet alapja a felhasználó által megadott keresési karakterlánc. Találatnak minősül minden olyan cella, amely tartalmazza a keresési karakterláncot. A képen egy egyszerű keresés, kék pöttyel megjelelölt találatait látja. A „123” karakterlánc előfordulásait kerestettem.
egyszerű keresés
De, hol a keresési karakterlánc a „132”-öt és a „134”-et tartalmazó cellákban? A cellák képletében: =9+123, =11+123.
(2) Formázásos keresés. A művelet nem csak a cellák tartalmát hanem a formázását is vizsgálja és csak azokat a cellákat adja találatnak, amelynek formázása azonos a felhasználó által megadott formátummal és tartalmazza a keresési karakterláncot. A képen egy formázásos keresés, kék pöttyel megjelölt találatait látja. A „123” karakterlánc sárga háttérszínű cellákban álló előfordulásait kerestettem.
formázásos keresés
(3) Formátum-keresés. Tehát nincs keresési karakterlánc, hanem csak egy megadott cellaformázás, amelynek előfordulásait fel kell kutatni. A képen egy formátum-keresés, kék pöttyel megjelölt találatait látja. A sárga háttérszínű cellákat kerestettem.
formátum-keresés
A „keresés és csere” művelet kétfázisú. Az első fázis a fentiekben ismertetett keresés, a második egy szerkesztés művelet, amely módosítja azoknak a celláknak a tartalmát illetve formátumát, amelyet az első fázis eredményül adott. A szerkesztés művelet alatt nem csak a keresési karakterlánc illetve a cellaformátum módosítást kell értenünk, hanem a törlésüket is. A formázás törlése a grafikai jegyek eltávolítását illetve a szokásos megjelenítés visszaállítását jelenti. A keresés és csere művelet keresés részét a művelet keresés-fázisának, szerkesztés részét, az egyszerűség kedvéért, a művelet csere-fázisának nevezzük.
A keresés és csere művelet csere-fázisa, a keresés-fázis típusától függetlenül, lehet egyszerű-, formázásos- és formátum-csere. (1) Egyszerű csere: a keresési karakterlánc módosítása vagy törlése. (2) Formázásos csere: a keresési karakterlánc és az őt tartalmazó cella formázásának módosítása illetve törlése. (3) Formátum csere: a keresett formázású cella formátumának módosítása illetve törlése.
A keresés és csere művelet csere-fázisa a felhasználó által előre megadott karakterlánc behelyettesítésével illetve a felhasználó által megadott grafikus jegyek alkalmazásával, automatikusan történik.
egyszerű keresés
A műveletet a modul parancstáblájának megjelenítésével kezdjük: Kezdőlap, Szerkesztés, Keresés és kijelölés, Keresés… Vagy, aki meg tudja jegyezni, Ctrl+F. Az „Egyebek >>” feliratra kattintva a program a panel összes vezérlőjét megjeleníti.
Keresés és csere parancstábla Keresés lapja
A „Keresett szöveg” feliratú mezőbe kell beírnunk a keresési karakterláncot, amely legfeljebb kétszázötvenöt karakter hosszú lehet. A számítástechnikában általánosan alkalmazott joker karaktereket a keresési karakterláncban is használhatjuk. A csillag karakterrel (*) nem meghatározott számú tetszőleges karaktert, a kérdőjellel (?) egyetlen, tetszőleges karaktert deklarálhatunk. Ha a csillag vagy a kérdőjellel nem helyettesítő funkcióban áll a keresési karakterláncban, akkor hullámvonal karaktert (~) kell eléjük írni.
A modul az automatikus sortörést (Cellaformázás, Igazítás, Sortöréssel több sorba) nem veszi figyelembe. Vagyis, úgy kezeli az automatikus sortöréses, többsoros szöveget, mintha egysoros lenne. A felhasználói sortörést (Alt+Enter) viszont egy karakternek „látja”, ezért a felhasználói sortöréssel több sorba írt karakterlánc előfordulásait csak többsoros keresési karakterlánccal kutathatjuk fel! A keresett szöveg mezőben a Ctrl+J billentyűparanccsal kérhetünk új sort.
sortöréses karakterlánc keresésének deklarációja
Ez a kép egy ábránd (kép), mert a Microsoft vezérlőjében a második sorból csak a kurzor hegye látszik.
Számok előfordulásának felkutatásakor az „ezres elválasztó” szóközöket a keresési karakterláncban nem kell szerepeltetni.
A szokásos beállításokkal a modul a kis és nagybetűk között nem tesz különbséget. Ezt külön kell kérnünk a parancstábla közepén álló jelölönégyzettel (Kis- és nagybetű különbözik). A másik jelölnégyzettel (Ha ez a teljes cella tartalma) kizárjuk a találatok közül azokat a cellákat, amelyek nem csak a keresési karakterláncot, de további karaktereket is tartalmaznak.
A keresés abban a tartományban folyik, amelynek első és utolsó cellájára a Ctrl+Home és a Ctrl+End billentyűkkel ugorhatunk. A modul vízszintes elrendezésű táblázatot feltételez, amelyben soronként, balról jobbra haladva nézi át a cellákat. A szokásos beállítások mellett a cellák látható tartalma és a képleteik is át lesznek vizsgálva.
A felhasználó a műveletet kijelöléssel, illetve a Hatókör, a Sorrend és a Keresés helye vezérlőkkel szabályozhatja.
A keresés paraméterezése
A Hatókör lista Munkafüzet tétele a kutatást kiterjesztését írja elő a munkafüzet többi lapjára is. Függőleges elrendezésű táblázatokban célszerű az Oszloponkénti átvizsgálást kérni a Sorrend vezérlővel. Ebben az esetben a program oszloponként felülről lefelé haladva nézi át a cellákat. A Keresés helye vezérlő Értékek tételével a képleteket kizárhatjuk a vizsgálatból. A Megjegyzések utasítással pedig a cellákhoz fűzött megjegyzésekben kutathatjuk fel a keresési karakterláncot. A korlátozott bevitelű (adatok érvényesítése) cellákhoz kapcsolt, a megjegyzéshez hasonlító, „beviteli üzenet”-ek nem kerülnek átvizsgálásra!
találatok
A keresési karakterlánc és a művelet paramétereinek megadása után a kutatást a panel alján álló vezérlőkkel indíthatjuk.
(Listában mind) A program az első előfordulás cellájára ugrik és megjeleníti a találati listát a panel aljához illesztve. A listában az első találat sora ki van jelölve. Az egérmutató a találati listában kezecskére vált és az egyes találatokat linkeknek mutatja.
Találati-lista
De ezek nem linkek, mert ha rákattintunk egy találatra, akkor a program a cellára ugrik, de a fókusz továbbra is a parancstáblán marad. Ha szerkeszteni akarjuk a találat celláját, akkor ezt a panel bezárása nélkül is megtehetjük. A találati listán kattintgatva, a program a kattintott cellára ugrik. Ez egyben azt is jelenti, hogy látjuk a találat celláját és környezetét.
A találati listán a sorok többes kijelölése a Ctrl és Shift billentyűkkel, a szokásos módon működik. Még a Ctrl+A billentyűparancsot (összes kijelölése) is használhatjuk! A sorok kijelölése egy utasítás: Jelöld ki ezeknek a találatoknak a celláit! Ez nagyon hasznos szolgáltatás, mert a kijelölt cellákat formázással egyszerűen meg tudjuk jelölni.
Sorok kijelölése a találati-listán
A találati lista sorai rendezhetők! Ez fontos tulajdonság, mert nagy listák egyszerű kezelését teszi lehetővé. Például, kíváncsiak vagyunk a képetekben álló előfordulásokra. Rákattintunk a Képletek fejlécre…
A találati-lista rendezése
A rendezés egyirányú, ismételt kattintásra nem történik semmi.
(Következő) Ezzel a vezérlővel sorrendben „felkereshetjük” a keresési karakterlánc előfordulásainak celláit. Értelemszerűen, kattintásra a panel nem tűnik el, mert akkor nem tudnánk a vezérlőre újra rákattintani. Ha már a kattintgatásnál tartunk! Ha nem akarunk egerezni, akkor az Enter-t is nyomkodhatjuk. A találati lista ebben a használati módban nincs megjelenítve.
(Bezárás) A program eltárolja a keresési karakterláncot és a művelet paramétereit. Ezek után a találatok celláit, sorrendben, a Shift+F4 billentyűparanccsal helyezhetjük fókuszba.
Ugrás a találatokra a Keresés és csere parancstábla megjelenítése nélkül
A tárolt keresést csak egy újabb keresés, illetve a munkafüzet bezárása írja felül. Ez a működés fokozott körültekintést igényel, egy új keresés paramétereinek megadásakor.
A művelet közben a szerkesztőléc Név mezőjében látjuk az aktuálisan vizsgált cella azonosító-ját. Persze, nem az egyes cella-azonosítókat, hanem csak egy iszonyú pörgést, amelyben legfel-jebb a betűk változását tudjuk követni. És ha már szédülünk, akkor az Esc billentyűvel tudjuk a mű-veletet megszakítani.
a keresés megszakítása
formázásos keresés
A művelet a keresési karakterláncnak azokat az előfordulásait kutatja fel, amelyek meghatározott formázású cellákban állnak. A keresendő cellaformátumot megadhatjuk (1) a formai jegyek deklarálásával vagy (2) egy „minta-cellával”, amely hordozza ezeket a grafikus jegyeket.
A formai jegyek megadása a Keresés és csere panel Formátum…, Formátum… utasításával megjeleníthető Formázás kereséshez összetett parancstáblán történik.
Formátum beállítása formázásos kereséshez
…amely néhány apró részletben különbözik csak a Cellaformázás parancstábáblától. Egyetlen komolyabb eltérés a minden lapján megtalálható Törlés és Formátum választása cellából… vezérlő. A formai jegyek deklarálása úgy történik, mintha egy cellát formáznánk.
A kiválasztott karakter-formázásokat (Betűtípus lap) a program cellaformázásként értelmezi. Másként fogalmazva, csak az a cella minősül majd találatnak, amelyben minden karakter a megadott grafikus jegyekkel lett formázva.
Karakterformázás kezelése formázásos kereséskor
A képen látható a négy cellában a „mák” karakterláncot kerestettem és formázásként félkövér betűtípust állítottam be. Az A2-es cella tartalmazza a „félkövér mák”-ot, de hiába, a modul csak az A4 cellát adja találatnak, mert abban a teljes cellára vonatkozik a „félkövérség”.
A Törlés vezérlővel az adott lapon beállított formázásokat törölhetjük, úgy hogy közben a parancstábla nem záródik be. Ha meggondoltuk magunkat, akkor a Formátum választása cellából… vezérlővel átválthatunk a formátum deklarálás minta-cellás módszerére. A formai jegyek megadása után az OK vezérlő visszavisz a Keresés és csere parancstáblára, amelyen a program jelzi, hogy rögzítette az előbb megadott grafikus jegyeket.
Formázásos keresés jelzése a Keresés és csere parancstábla Keresés lapján
A grafikus jegyek minta-cellás megadása a Formátum… vezérlő Formátum választás cellából… utasításával kezdeményezhető. Az utasítás hatására a Keresés és csere panel bezáródik és a kereszt alakú egérmutató mellett egy kis pipetta jelenik meg… Ugyanez történik, ha a Formázás keresés parancstábla lapjain a Formátum választása cellából… vezérlőre kattintunk.
Minta-vételező egérmutató
…ezzel az egérmutatóval kell kijelölni azt a cellát, amely a keresendő grafikai jegyekkel van formázva. Ezután a program ismét megjeleníti a Keresés és csere panelt, hogy legyen mivel elindítani a formázásos keresést.
Az újabb keresés előtt törülnünk kell az előző formázásos keresés grafikai paramétereit: Keresés és csere panel, Formátum…, Formátumkeresés törlése.
A formátum-keresés paraméterezése csak annyiban tér el a formázásos keresés paraméterezésétől, hogy a művelethez nem adunk keresési karakterláncot. A program azokat a cellákat adja eredményül, amelyek tartalmuktól függetlenül, a megadott grafikai jegyeket viselik.
keresés és csere
A műveletet paraméterezése a Keresés és csere parancstábla Csere lapján történik, amelyet a Kezdőlap, Szerkesztés, Keresés és kijelölés, Csere… utasítással is megjeleníthetünk. A funkciónak van saját billentyűparancsa is, a Ctrl+H.
A Keresés és csere parancstábla Csere lapja
Így nézne ki a parancstábla Csere lapja Utópiában. A lap tartalmazza a keresés funkció vezérlőit, plusz a művelet csere-fázisához kapcsolódó vezérlőket a panel második sorában illetve a panel alján. A Keresés helye vezérlő is változott, megszűnt a választási lehetőség: csak a cellák tartalmát és formátumát módosíthatjuk, a megjegyzéseket nem, és a képleteket sem zárhatjuk ki a műveletből.
(Egyszerű csere) A program törli a keresési karakterláncot, majd a helyére beilleszti a Csere erre mezőben megadott karakterláncot. Ha a Csere erre mezőt a felhasználó üresen hagyta, akkor csak törlés van, beillesztés nincs. A Csere erre mezőben nem állhat joker karakter, de sortörés (Ctrl+J) karakter igen.
(Formázásos csere) A program törli a karakterláncot, majd a helyére beilleszti a Csere erre mezőben megadott karakterláncot és a cella formázását felülírja illetve kiegészíti a Csere erre sorban megadott (Formátum…) formai jegyekkel.
A találat-cellák formázásának törlése a találat-cellák formai jegyeinek kategória (Szám, Igazítás, Betűtípus, Szegély, Kitöltés, Védelem) szerinti törlésével, illetve a megjelenítés kategóriájának alaphelyzetbe állításával történik. Például, a találatcellák kék szegélyét a Formátum…, Szegély, Elrendezés, Nincs utasításával törölhetjük, de a találat-cellák vízszintes középre igazítását, már nem törléssel, hanem a Formátum…, Igazítás, Szöveg igazítása, Vízszintesen, Normál beállítással távolíthatjuk el. A program a fenti, azaz a találat-cellák formázásának törlésére irányuló formázásokat is jelzi a parancstáblán.
Formázás cseréjének jelzése a Keresés és csere parancstábla Csere lapján
(Formátum-csere). A Csere erre mező üresen marad és csak a találat-cellák formai jegyeit (Formátum…) írjuk felül vagy egészítjük ki. Természetesen törölhetjük is, az előbb ismertetett módon.
a keresés és csere művelet végrehajtása
A keresés és csere művelet eredménye a módosított cellatartalom, illetve a módosított cellaformázás. A művelet két fázisának végrehajtása történhet (1) egy munkamenetben, illetve (2) a keresés-fázis végrehajtása után a műveletet megszakítva, majd a felhasználó döntése szerint a csere-fázist végrehajtva.
Az egymunkamenetes végrehajtást Az összes cseréje vezérlővel indíthatjuk…
Az összes találat egy munkamenetben történő módosításának befejezését jelentő panel
…és az összes találat-cella eredeti állapotát egyetlen Visszavonás művelettel állíthatjuk helyre.
Ha kontrollálni akarjuk az egyes előfordulások módosításait, akkor a második, a megszakításos végrehajtást válasszuk! Azt is kétféleképpen csinálhatjuk. (1) A műveletet a Következő vezérlővel indítjuk. A program az első találat-cellára ugrik, de a fókusz a parancstáblán marad, mint a Keresésnél. Ha a megjelenített előfordulást módosítani akarjuk, akkor Csere vezérlőn-, ha nem, akkor a Következő vezérlőn kell kattintanunk. Ha a módosítottunk, ha nem, a program a következő találat-cellára ugrik és akkor újra dönthetünk.
(2) Ha a keresés és csere műveletet a Listában mind vezérlővel indítjuk, akkor a megjelenített találati-listával vezéreljük a művelet csere-fázisának végrehajtását. Egyetlen kijelölt előfordulást a Csere-, többet Az összes cseréje vezérlővel módosíthatunk. Az egy munkamenetben végrehajtott cseréket egyetlen Visszavonással tehetjük meg nem történté.
Adieu! mondta Josef K. és elindult a kastély felé.
margitfalvi.arpad@gmail.com