kijelölés

2021-03-19    Excel 2019
fogalmak
A kijelölés a végrehajtandó művelet hatókörének deklarálása, amely az objektumok grafikus megjelölésével történik. Itt az Excelben a kijelölés elsősorban cellákra vonatkozik és csak másodsorban karakterekre.
A legtöbb objektum klaviatúrával és egérrel is kijelölhető, sőt a műveletek többségében a két eszköz együtt is használható. Az eszköz-választást praktikus szempontok határozzák meg: melyik eszközzel egyszerűbb, vagy gyorsabb a művelet végrehajtása.
Az egeres kijelölés az adatterület keretén elhelyezett vezérlőkkel, illetve a kereszt alakú egérmutató húzásával történik.
A klaviatúrás kijelölés funkció-billentyűje a Shift. A billentyű lenyomott állapota a program számára jelzés: most nem a fókuszt kell mozgatni, hanem az aktív cellától kiindulva, megjelölni a fókusz mozgató billentyűkkel és billentyű-parancsokkal bejárt területet.
A kijelölés-mód nevű szolgáltatás klaviatúrás kijelölést teszi kényelmesebbé. Kapcsolója az F8. Ha a szolgáltatás aktív, akkor egyáltalán nem kell a Shift-t használni. A szolgáltatás bekapcsolt állapotára a program az állapotsorban megjelenített béna szöveggel figyelmeztet.
egy kijelölt üres tartomány
Természetesen a művelet végrehajtását követően a szolgáltatást az F8 billentyűvel ki kell kapcsolni.
A „többes-kijelölés” kifejezés olyan kijelöléseket takar, amelyek nem alkotnak összefüggő területet. Vagy másként fogalmazva, a többes kijelölés nem szomszédos objektumok kijelölését jelenti. A többes-kijelölés funkció billentyűje a Ctrl.
Kijelölés hiányában a művelet tárgya az aktív cella, illetve az aktív objektum lesz.
sor, oszlop, munkalap
Az adatterület szegélyén, a sor és oszlop-azonosítókat tartalmazó téglalapok grafikus vezérlők. Ha föléjük visszük az egérmutatót, akkor a vezérlő színt vált és a kereszt kis fekete nyíllá változik.
sor és oszlop kijelölése
Ha kattintunk, akkor a program kijelöli a vezérlőhöz tartozó sort illetve oszlopot. Szomszédos sorokat vagy oszlopokat a kis nyilacska függőleges vagy vízszintes húzásával jelölhetünk ki. Többes kijelöléshez már a klaviatúrát is használnunk kell. [1] Az első sor vagy oszlop kijelölése. [2] A Ctrl billentyű lenyomása. [3] További sorok vagy oszlopok kijelölése. [4] A Ctrl billentyű felengedése. Ugyanez az eljárás akkor is, ha nem különálló sorokat vagy oszlopokat, hanem azok tartományait kell kijelölnünk.
Az aktív cella sorát illetve oszlopát a Shift+Szóköz illetve a Ctrl+Szóköz billentyű-paranccsal is kijelölhetjük.
a teljes sor vagy a teljes oszlop kijelölése a szóköz billentyűvel
Szomszédos sorok klaviatúrás-kijelölése a Shift folyamatos nyomása mellett, a Le, Fel és a Page Down, Page Up billentyűkkel, a szomszédos oszlopok pedig a Jobbra, Balra billentyűkkel illetve az Alt+Page Down, Alt+Page Up billentyű-parancsokkal történik.
Dolgozhatunk kijelölés-módban is (F8), de akkor az Alt+Page Up és az Alt+Page Down billentyű-parancsok nem használhatók! A művelet végén ne felejtsük el kikapcsolni a szolgáltatást (F8)!
A sor és oszlop-tartományok egeres és a klaviatúrás kijelölése ötvözhető. [1] A fókuszt áthelyezzük az első kijelölendő sorra illetve oszlopra. [2] Lenyomjuk a Shift-t. [3] Az egérmutatóval kattintunk a kijelölő vezérlőre. [4] Felengedjük a Shift-t.
sor és oszlop-tartomány kijelölése vegyes módszerrel
Természetesen a műveletsort kezdhetjük az első sor illetve az első oszlop egeres kijelölésével is.
A munkalapot, vagy másként fogalmazva a munkalap összes celláját, a keret bal felső sarkán álló, szürke derékszögű háromszögre mutatva, majd kattintva tudjuk kijelölni.
munkalap kijelolése egérrel
A Ctrl+a billentyű-paranccsal a klaviatúráról is kijelölhetjük a munkalapot, csak a művelet előtt a fókuszt helyezzük át a munkalap egy szabad területére!
munkalap kijelolése billenytyű-paranccsal
kisebb tartomány
És akkor egyezzünk meg abban, hogy tartomány alatt most nem egy egész táblázatot értünk!
Először nézzük az egeres tartomány-kijelölést. A művelet lépései a következők. [1] Áthelyezzük a fókuszt a kijelölendő terület első (bal felső) cellájára. [2] Lenyomjuk az egérbillentyűt. [3] A mutatót a kijelölendő terület utolsó (jobb alsó) cellája fölé visszük. [4] Felengedjük az egérbillentyűt.
tartomény kijelölése egérrel
Ez az eljárás csak az adatterületnél kisebb tartományok kijelölésénél praktikus. A több képernyős területeket már érdemes klaviatúrával kijelölni.
nagyobb tartomány
A billentyűzetes-kijelölés a Shift plusz fókusz mozgató billentyűkkel illetve a Shift plusz fókusz mozgató billentyű-parancsokkal történik. A billentyű-parancsot a tartomány pozíciója és celláinak tartalma határozza meg. Először vegyünk egy olyan példát, amelyben adatokkal feltöltött tartományt kell kijelölnünk.
adatokkal feltöltött tartomány kijelölése bilentyűzettel
2016 áprilisától kezdődően huszonnégy hónap adatait kell kijelölnünk. Kezdjük a tartomány első sorával (E2-AB2), azután bővítsük a kijelölést a táblázat aljáig.
A fókuszt helyezzük az E2-es cellára. Majd lépjünk tetszés szerint egyet vagy kettőt a Shift+Alt+Page Down billentyű-paranccsal jobbra. Vagy nem értük el 2018 márciusát vagy átugrottunk rajta: korrigáljunk a Shift+Jobbra, vagy a Shift+Balra billentyűkkel! Ha az első sorral megvagyunk, akkor már csak egyetlen billentyű-parancs van hátra: Shift+Ctrl+Le.
Persze, az első sort egérrel is kijelölhetjük. Sőt! Az első sor kijelölése után a kijelölés kibővítését a dupla kattintásos módszerrel is csinálhatjuk: lenyomjuk a Shift-t és duplát kattintunk a négy-nyíl alakú egérmutatóval a kijelölés alsó szegélyén.
kijelölés Shift plusz dupla kattintással
Az üres cellákat is tartalmazó tartomány kijelöléséhez a Shift+Ctrl+Nyílak billentyű-parancsokat nem használhatjuk, mert az üres cellák újra és újra megakasztják a kijelölést. Ebben a helyzetben más módszert kell választanunk.
üres cellákat tartalmazó tartomány kijelölése
A középső három hét adatait (C2-E556) kell kijelölnünk. Nézzük a művelet lépéseit. [1] A fókuszt áthelyezzük a kijelölendő tartomány első cellájára (C2), majd [2] a függőleges görgetősáv csúszkájával megjelenítjük a táblázat utolsó sorát. Ha a táblázat utolsó sora egyben a munkaterület utolsó sora is, akkor bátran húzhatjuk a vezérlőt, mert a program az ablak alján megállítja a mozgást. [3] Lenyomjuk a Shift-t. [4] Rákattintunk a tartomány utolsó cellájára (E556) és [5] felengedjük a Shift-t.
táblázat
A teljes táblázatot, miután a fókuszt a táblázat egy cellájára helyeztük, a Shift+t billentyű-paranccsal jelölhetjük ki. A táblázat utolsó cellája az utolsó adatot tartalmazó sor és az utolsó adatot tartalmazó oszlop által meghatározott cella lesz.
táblázat kijelölése
munkalapok
A munkalapok tartományát is a Shift-tel jelöljük ki: [1] rákattintunk az első fülre, ha ő az aktív lap akkor ez a lépés kimarad, [2] lenyomjuk a Shift-t, [3] rákattintunk az utolsó fülre és [4] felengedjük a Shift billentyűt.
munkalap tartomány kijelölése, a kijelölés megszüntetése
A munkalap-tartomány kijelölését, az egyik kijelölt fül helyi menüjének Csoport szétbontása parancsával, vagy egy nem a tartományhoz tartozó munkalap aktiválásával szüntethetjük meg. A fülek helyi menüjében a munkafüzet minden lapjának kijelölésére utasító parancsot is találunk.
A többes kijelölés funkció-billentyűje a munkalapok esetén is a Ctrl. [1] Aktiváljuk az első lapot, [2] lenyomjuk a Ctrl billentyűt, majd [3] kattintgatással kijelöljük a lapokat és [4] felengedjük a Ctrl-t.
háromdimenziós tartomány, munkafüzet
A háromdimenziós tartomány több munkalap azonos tartománya. Például, az első negyedév adatait tartalmazó három munkalap B3-E7 tartománya.
háromdimenziós tartomány
A háromdimenziós tartomány kijelölése két lépésben történik: először kijelöljük a munkalapokat és azután az aktív munkalapon a tartományt.
Ezzel a módszerrel akár a teljes munkafüzetet is kijelölhetjük. [1] Az összes lap kijelölése parancs kiadása a munkalap-fül helyi menüjéből. [2] Az aktív lap minden cellájának kijelölése az adatterület bal felső sarkán álló vezérlővel.
Tarka lepke, kis mese, szállj be Laci fejibe!
margitfalvi.arpad@gmail.com