laikus függvények

2024-02-17    Excel 2021
mit tartalmaz a lista
A 2021-es Excel verzió (17231.20236, 2024-02-13) névkiegészítőjének függvényeit, de csak azokat, amelyek nem igényelnek valamilyen speciális tudást. A lista az elavult függvényeket sem tartalmazza. A függvények leírása a névkiegészítőben a függvény neve mellet megjelenő szöveggel azonos. Csak néhány esetben módosítottam a Microsoft ismertetőjét, de ezeket a helyeket eltérő betűszínnel megjelöltem. A függvények argumentum-listája a képlet szerkesztése közben a Shift+Ctrl+N billentyűparanccsal beírható listával azonos. Itt is javítottam néhány esetben, amit csillaggal jelöltem. A nem kötelező argumentumok betűszíne szürke.

Á   B   C   Cs   D   E   É   F   Gy   H   I   J   K   L   M   N   O   Ó   Ö   P   R   S   Sz   T   U   Ü   V   X

AB.ÁTLAG(adatbázis; mező; kritérium)
Egy lista- vagy adatbázisoszlopban lévő azon értékek átlagát számítja ki, melyek megfelelnek a megadott feltételeknek.
AB.DARAB(adatbázis; mező; kritérium)
Az adatbázis adott feltételeknek eleget tevő rekordjaiban megszámolja, hány darab szám van egy adott mezőben (oszlopban).
AB.DARAB2(adatbázis; mező; kritérium)
Az adatbázis adott feltételeknek eleget tevő rekordjaiban megszámolja, hány darab nem üres cella van egy adott mezőben (oszlopban).
AB.MAX(adatbázis; mező; kritérium)
Az adatbázis adott feltételeknek eleget tevő rekordjaiból álló mezőben (oszlopban) lévő legnagyobb számot adja eredményül.
AB.MEZŐ(adatbázis; mező; kritérium)
Egy adatbázisból egyetlen olyan mezőt vesz ki, amely megfelel a megadott feltételeknek.
AB.MIN(adatbázis; mező; kritérium)
Az adatbázis adott feltételeknek eleget tevő rekordjaiból álló mezőben (oszlopban) lévő legkisebb számot adja eredményül.
ABS(szám)
Egy szám abszolút értékét adja eredményül (a számot előjel nélkül).
AB.SZORZAT(adatbázis; mező; kritérium)
Az adatbázis adott feltételeknek eleget tevő rekordjaiból álló mezőben (oszlopban) összeszorozza az értékeket.
AB.SZUM(adatbázis; mező; kritérium)
Az adatbázis adott feltételeknek eleget tevő rekordjaiból álló mezőben (oszlopban) összeadja az értékeket.
ARAB(szöveg)
Római számot arab számmá alakit át.
AZONOS(szöveg1; szöveg2)
Két szövegrészt hasonlít össze, az eredmény IGAZ vagy HAMIS. Az AZONOS függvény megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
ÁTLAG(szám1; szám2; ...)
Argumentumainak átlagát (számtani közepét) számítja ki, az argumentumok nevek, tömbök vagy számokat tartalmazó hivatkozások lehetnek.
ÁTLAGA(érték1; érték2; ...)
Argumentumainak átlagát (számtani közepét) adja meg, a szöveget és a HAMIS értéket O-nak veszi; az IGAZ értéket 1-nek. Az argumentumok számok, nevek, tömbök vagy hivatkozások lehetnek.
ÁTLAGHA(tartomány; kritérium; átlag tartomány)
Az adott feltétel vagy kritérium által meghatározott cellák átlagát (számtani közepét) számítja ki.
ÁTLAGHATÖBB(átlag tartomány; kritériumtartomány; kritérium; ...)
Az adott feltétel- vagy kritérium készlet által meghatározott cellák átlagát (számtani közepét) számítja ki.
ÁTL.ELTÉRÉS(szám1; szám2; ...)
Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki. Az argumentumok számok vagy számokat tartalmazó nevek, tömbök vagy hivatkozások lehetnek.
ÁTVÁLT(kifejezés; érték1; eredmény1; alapérték vagy érték2; eredmény2; ...)
Ez a függvény egy kifejezést értékel ki egy értéklistán, és az első egyező értéknek megfelelő eredményt adja vissza. Ha nincs egyezés, egy tetszőlegesen beállított alapértéket ad vissza.
BAL(szöveg; hány karakter)
Egy szövegrész elejétől megadott számú karaktert ad eredményül.
CELLA(infótípus; hivatkozás)
Hivatkozás olvasási sorrend szerinti első cellájának formázására, helyére vagy tartalmára vonatkozó információt ad vissza.
CÍM(sor szám; oszlop szám; típus; A1; munkalapnév)
A megadott sor- és oszlopszám alapján cellahivatkozást hoz létre szöveges formában.
CSERE(régi szöveg; honnantól; hány karakter; új szöveg)
Szövegdarab megadott részét eltérő szövegdarabbal cseréli ki.
CSONK(szám; hány számjegy)
Egy számot egésszé csonkit úgy, hogy a szám tizedes- vagy törtrészét eltávolítja.
DARAB(érték1; érték2; ...)
Megszámolja, hogy hány olyan cella van egy tartományban, amely számot tartalmaz.
DARAB2(érték1; érték2; ...)
Megszámolja, hogy hány nem üres cella található egy tartományban.
DARABHATÖBB(kritériumtartomány; kritérium; ...)
Egy adott feltétel- vagy kritérium készlet által meghatározott cellatartomány celláinak számát állapítja meg.
DARABTELI(tartomány; kritérium)
Egy tartományban összeszámolja azokat a nem üres cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.
DARABÜRES(tartomány)
Kijelölt cellatartományban megszámlálja az üres cellákat.
DÁTUM(év; hónap; nap)
Eredménye a dátumot Microsoft Excel dátum- és időértékben megadó szám.
DÁTUMÉRTÉK(dátum szöveg)
Szövegként megadott dátumot olyan számmá alakit át, amely Microsoft Excel dátum- és időértékben adja meg a dátumot.
DELTA(szám1; szám2)
Azt vizsgálja, hogy két érték egyenlő-e.
ELŐJEL(szám)
Egy szám előjelét határozza meg: pozitív szám esetén 1, zérus esetén 0, negatív szám esetén -1.
ELTOLÁS(hivatkozás; sorok; oszlopok; magasság; szélesség)
Megadott magasságú és szélességű hivatkozást ad meg egy hivatkozástól számított megadott sornyi és oszlopnyi távolságra.
EGYEDI(tömb; oszloponként; nem ismétlődők)*
Egy tartomány vagy tömb egyedi értékeit adja vissza.
ÉRTÉK(szöveg)
Számot ábrázoló szöveget számmá alakit át.
ÉRTÉK.SZÖVEGGÉ(érték; formátum)
Az adott érték szöveges alakját adja vissza.
ÉS(logikai1; logikai2; ...)
Megvizsgálja, hogy minden argumentumára érvényes-e az IGAZ, és ha minden argumentuma IGAZ, eredménye IGAZ.
ÉV(dátumérték)*
Kiszámítja, hogy az adott dátum melyik évre esik (1900 és 9999 közötti egész szám).
FIX(szám; tizedesek; nincs pont)
Egy számot adott számú tizedesjegyre kerekít és szöveg formában adja vissza ezreselválasztójelekkel vagy azok nélkül.
FKERES(keresési érték; táblázat; oszlopindex; tartományi keresés)
Egy táblázat bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, és a megtalált értékhez tartozó sorból a megadott oszlopban elhelyezkedő értéket adja eredményül; alapesetben a táblázatnak növekvő sorrendbe rendezettnek kell lennie.
FORINT(szám; tizedesek)
Egy számot pénznem formátumú szöveggé alakit át.
FŰZ(szöveg1; ...)
Összefűz egy szöveges karakterláncokból álló listát vagy tartományt.
GYAKORISÁG(adattömb; intervallumtömb)
A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét (milyen gyakran fordulnak elő az értékek egy értéktartományban) az intervallumtömbnél eggyel több elemet tartalmazó függőleges tömbként adja eredményül.
GYÖK(szám)
Egy szám négyzetgyökét számítja ki.
GYÖKPI(szám)
A (szám * pi) érték négyzetgyökét adja vissza.
HA(logikai vizsgálat; érték ha igaz; érték ha hamis)
Ellenőrzi a feltétel megfelelését, és ha a megadott feltétel IGAZ, az egyik értéket adja vissza, ha HAMIS, akkor a másikat.
HAELSŐIGAZ(logikai teszt; érték ha igaz; ...)
Ellenőrzi, hogy egy vagy több feltétel teljesül-e, és eredményül visszaadja az első IGAZ feltételnek megfelelő értéket.
HAHIÁNYZIK(érték; érték ha hiányzik)
A megadott értéket adja vissza, ha a kifejezés #HIANYZIK eredményt ad, egyébként a kifejezés eredményét adja vissza.
HAHIBA(érték; érték hiba esetén)
Ha a kifejezés hiba, akkor az "érték hiba esetén" értéket, máskülönben magát a kifejezés értékét adja vissza.
HAMIS()
A HAMIS logikai értéket adja eredményül.
HATVÁNY(szám; kitevő)
Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.
HELYETTE(szöveg; régi szöveg; új szöveg; melyiket)
Egy szövegdarabban a "régi szöveg" előfordulásait az "új szöveg"-re cseréli ki.
HÉT.NAPJA(dátumérték; eredmény típusa)*
Egy dátumhoz a hét egy napját azonosító számot ad eredményül, 1-től 7-ig.
HÉT.SZAMA(dátumérték; eredmény típusa)*
Egy adott dátumot tartalmazó hét év szerinti sorszámát adja eredményül.
HIÁNYZIK()
Eredménye a #HIANYZIK (az érték nem áll rendelkezésre) hibaérték.
HIBA.E(érték)
Megvizsgálja, hogy az adott érték eltér-e a #HIANYZIK hibaértéktől, és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza.
HIBA.TÍPUS(hibaérték)
Eredményül egy hibaértékhez tartozó számot ad vissza.
HIBÁS(érték)
Megvizsgálja, hogy hiba-e az adott érték, és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza.
HIPERHIVATKOZÁS(hivatkozott hely; rövid név)
Helyi menüt vagy ugróhivatkozást létesít a merevlemezen, hálózati kiszolgálón vagy az interneten tárolt dokumentum megnyitásához.
HIVATKOZÁS(érték)
Megvizsgálja, hogy az érték hivatkozás-e, és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza.
HOL.VAN(keresési érték; tábla; egyezés típus)
Egy adott értéknek megfelelő tömbelem viszonylagos helyét adja meg adott sorrendben.
HOSSZ(szöveg)
Egy szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.
HÓNAP(dátumérték)*
A hónapot adja meg 1 (január) és 12 (december) közötti számmal.
HÓNAP.UTOLSÓ.NAP(kezdő dátum; hónapok)
A megadott számú hónapnál korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül.
IDŐ(óra; perc; másodperc)
Az óra, perc, másodperc alakban megadott időpont időértékét adja meg időformátum alakban.
IDŐÉRTÉK(idő szöveg)
A szövegként megadott időpontot időértékké, azaz 0 (0:00:00, vagyis éjfél) és 0,999988426 (este 11:59:59) közötti számmá alakít át. A képlet beírását követően időformátumot kell hozzárendelni.
IGAZ()
A IGAZ logikai értéket adja eredményül.
INDEX(tömb; sor szám; oszlop szám)
INDEX(hivatkozás; sor szám; oszlop szám; terület szám)
Értéket vagy hivatkozást ad vissza egy adott tartomány bizonyos sorának és oszlopának metszéspontjában lévő cellából.
INDIREKT(hiv szöveg; a1)
Szövegdarab által meghatározott hivatkozást ad eredményül.
INFÓ(típus szöveg)
A rendszerkörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást.
INT(szám)
Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.
ISO.HÉT.SZÁMA(dátum)
Egy adott dátumot tartalmazó hét év szerinti sorszámát adja eredményül az ISO szabvány előírásainak megfelelően.
JOBB(szöveg; hány karakter)
Egy szövegrész végétől megadott számú karaktert ad eredményül.
KALK.DÁTUM(kezdő dátum; hónapok)
A "kezdő dátum"-nál hónapok hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.
KALK.MUNKANAP(kezdő dátum; napok; ünnepek)
A kezdő dátumnál megadott számú munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.
KALK.MUNKANAP.INTL(kezdő dátum; napok; hétvége; ünnepek)
A kezdő dátumnál megadott számú munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül, az egyéni hétvége-paraméterek mellett.
KEREK.FEL(szám; hány számjegy)
Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.
KEREKÍTÉS(szám; hány számjegy)
Egy számot adott számú számjegyre kerekít.
KEREK.LE(szám; hány számjegy)
Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
KERES(keresési érték; keresési vektor; eredmény vektor)
KERES(keresési érték; tömb)
Vektoros használat: az eredmény vektor a keresett adat pozíciójával azonos pozíciójú adatát adja eredményül. Tömbös használat: a keresett adatt sorának/oszlopának utolsó adatát adja eredményül.
KÉPLET(hivatkozás)
Megvizsgálja, hogy egy hivatkozás képletet tartalmazó cellára mutat-e, és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza.
KÉPLETSZÖVEG(hivatkozás)
Egy képletet karakterláncként ad vissza.
KICSI(tömb; k)
Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja eredményül. Például az ötödik legkisebb számot.
KIMETSZ(szöveg)
Egy szövegből eltávolítja az összes szóközt a szavak közti egyszeres szóközök kivételével.
KIMUTATÁSADATOT.VESZ(adat mező; kimutatás; mező1; tétel1; ...)
Kimutatásban tárolt adatokat gyűjt ki.
KISBETŰ(szöveg)
Egy szövegrészben lévő összes betűt kisbetűvé alakit át.
KONVERTÁLÁS(szám; miből; mibe)
Mértékegységeket vált át.
KÖZÉP(szöveg; honnantól; hány karakter)
Eredményként megadott számú karaktert ad egy szövegből a megadott sorszámú karaktertől kezdődően.
KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB(szám; küszöb)
Azt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e egy adott küszöbértéknél.
KVARTILIS.KIZÁR(tömb; kvart)
Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki az értékek percentilise, azaz százalékosztálya alapján (0 és 1 között, a végpontok nélkül).
KVARTILIS.TARTALMAZ(tömb; kvart)
Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki az értékek percentilise, azaz százalékosztálya alapján (0 és 1 között, a végpontokat is beleértve).
KVÓCIENS(számláló; nevező)
Egy hányados egész részét adja eredményül.
LAP(érték)
A hivatkozott lap lapszámát adja vissza.
LAPOK(hivatkozás)
A hivatkozásban szereplő lapok számát adja vissza.
LET(név1; név érték1; számítás vagy név2; név érték2; ...)
A számítási eredmények hozzárendelése nevekhez. Hasznos köztes számítások és értékek tárolásához a nevek definiálásával egy képleten belül. Ezek a nevek csak a LET függvény hatókörén belül érvényesek.
LKO(szám1; szám2; ...)
A legnagyobb közös osztót számítja ki.
LKT(szám1; szám2; ...)
A legkisebb közös többszöröst számítja ki.
LOGIKAI(érték)
Megvizsgálja, hogy az érték logikai érték-e (IGAZ vagy HAMIS), és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza.
MA()
Visszatérési értéke az aktuális dátum dátumként formázva.
MARADÉK(szám; osztó)
A számnak az osztóval való elosztása után kapott maradékát adja eredményül.
MAX(szám1; szám2; ...)
Egy értékhalmazban szereplő legnagyobb számot adja meg. A logikai értékeket és szövegeket figyelmen kívül hagyja.
MAXA(érték1; érték2; ...)
Egy értékhalmazban szereplő legnagyobb értéket adja eredményül. A logikai értékeket és a szövegeket is figyelembe veszi.
MAXHA(max tartomány; kritérium tartomány; kritériumok;...)
A megadott feltétel- vagy kritérium készlet által meghatározott cellák közül a legnagyobb értékűt adja eredményül.
MEDIÁN(szám1; szám2; ...)
Adott számhalmaz mediánját (a rangsor közepén lévő számot) számítja ki.
MIN(szám1; szám2; ...)
Egy értékhalmazban lévő legkisebb számot adja meg. A logikai értékeket és a szövegeket figyelmen kívül hagyja.
MIN2(érték1; érték2; ...)
Egy értékhalmazban szereplő legkisebb értéket adja eredményül. A logikai értékeket és a szövegeket is figyelembe veszi.
MINHA(min tartomány; kritérium tartomány1; kritériumok1; ...)
A megadott feltétel- vagy kritérium készlet által meghatározott cellák közül a legkisebb értékűt adja eredményül.
MOST()
Az aktuális dátumot és időpontot adja meg dátum és idő formátumban.
MÓDUSZ.EGY(szám1; szám2; ...)
Egy tömbből vagy adattartományból kiválasztja a leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő számot.
MÓDUSZ.TÖBB(szám1; szám2; ...)
Egy tömbben vagy adattartományban leggyakrabban szereplő vagy ismétlődő értékek egy függőleges tömbjét adja vissza. Vízszintes tömbhöz használja a =TRANSZPONÁLÁS(MÓDUSZ.TÖBB(szám1,szám2,...)).
MPERC(időérték)
A másodpercet adja meg 0 és 59 közötti számmal.
NAGY(tömb; k)
Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül. Például az ötödik legnagyobb számot.
NAGYBETŰS(szöveg)
Szövegrészt nagybetűssé alakit át.
NAP(dátumérték)*
A hónap napját adja meg 1 és 31 közötti számmal.
NAP360(kezdő dátum; záró dátum; módszer)
Két dátum közé eső napok számát adja meg a 360 napos naptár (tizenkét 30 napos hónap) alapján.
NAPOK(kezdő dátum; záró dátum)
A két dátum közötti napok számát adja eredményül.
NEM(logikai)
Az IGAZ vagy HAMIS értéket az ellenkezőjére váltja.
NEM.SZÖVEG(érték)
Megvizsgálja, hogy az érték tényleg nem szöveg (az üres cellák nem számítanak szövegnek), és IGAZ vagy HAMIS értéket ad eredményül.
NINCS(érték)
Megvizsgálja, hogy az érték a #HIANYZIK, és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza.
OSZLOP(hivatkozás)
Egy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.
OSZLOPOK(tömb)
Tömbben vagy hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.
ÓRA(időérték)
Az órát adja meg 0 (0:00, azaz éjfél) és 23 (este 11:00) közötti számmal.
ÖSSZESÍT(függv szám; beállítások; tömb; k)
ÖSSZESÍT(függv szám; beállítások; hiv1; ...)
Összegzést ad eredményül listában vagy adatbázisban.
ÖSSZ.MUNKANAP(kezdő dátum; vég dátum; ünnepek)
Azt adja meg, hogy a két dátum között hány teljes munkanap van.
ÖSSZ.MUNKANAP.INTL(kezdő dátum; vég dátum; hétvége; ünnepek)
Azt adja meg, hogy a két dátum között és az egyéni hétvége-paraméterek mellett hány teljes munkanap van.
PADLÓ.MAT(szám; pontosság; mód)
Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít le.
PÁRATLAN(szám)
Egy pozitív számot felfelé, egy negatív számot pedig lefelé kerekít a legközelebbi páratlan egész számra.
PÁRATLANE(szám)
A függvény eredménye IGAZ, ha a szám páratlan.
PÁROS(szám)
Egy pozitív számot felfelé, egy negatív számot pedig lefelé kerekít a legközelebbi páros egész számra.
PÁROSE(szám)
A függvény eredménye IGAZ, ha a szám páros.
PERCEK(időérték)
A percet adja meg 0 és 59 közötti számmal.
PERCENTILIS.KIZÁR(tömb; k)
Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül, ahol k a 0 és 1 közötti tartományban található, a végpontok nélkül.
PERCENTILIS.TARTALMAZ(tömb; k)
Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül, ahol k a 0 és 1 közötti tartományban található, a végpontokat is beleértve.
PI()
A pi értékét adja vissza 15 jegy pontossággal (3,14159265358979).
PLAFON.MAT(szám; pontosság; mód)
Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít fel.
RANG.ÁTL(szám; hiv; sorrend)
Egy szám pozícióját (indexét) állapítja meg a tartalmazó halmaz rangsorában. Az ismétlődő számok indexe a feltételezett folytatólagos indexeik számtani közepe.
RANG.EGY(szám; hiv; sorrend)
Egy szám pozícióját (indexét) állapítja meg a tartalmazó halmaz rangsorában. Az ismétlődő számok indexe azonos az ismétlődő szám első előfordulásának indexével.
RENDEZÉS.ALAP.SZERINT(tömb; tömb szerint; rendezési sorrend; ...)
Tartományt vagy tömböt rendez a megadott tartományban vagy tömbben lévő értékek alapján.
RÉSZÁTLAG(tömb; százalék)
Egy adatértékekből álló halmaz középső részének átlagát számítja ki.
RÉSZÖSSZEG(függv szám; hiv1; ...)
Listában vagy adatbázisban részösszeget ad vissza.
RÓMAI(szám; alak)
Egy arab számot szövegként római számra alakit át.
S(érték)
A nem szám értéket számmá, a dátumot dátumértékké alakítja, az IGAZ értékből 1, bármi egyébből 0 (zérus) lesz.
SOKSZOR(szöveg; hányszor)
Egy karakterláncot meghatározott számú példányban sokszoroz és egyetlen karakterlánccá fűz össze.
SOR(hivatkozás)
Egy hivatkozás sorának számát adja meg.
SORBA.RENDEZ(tömb; rendezési index; rendezési sorrend; oszlop szerint)
Tartományt vagy tömböt rendez.
SOROK(tömb)
Egy hivatkozás vagy tömb sorainak számát adja meg.
SORSZÁMLISTA(sorok; oszlopok; első szám; növekmény)
Számsort ad vissza.
SZÁM(érték)
Megvizsgálja, hogy az érték szám-e, és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza.
SZÁMÉRTÉK(szöveg; tizedes elv; ezres elv)
Szöveget konvertál számmá területi beállítástól független módon.
SZÁZALÉKRANG.KIZÁR(tömb; x; pontosság)
Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) adja meg (0 és 1 között, a végpontok nélkül).
SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ(tömb; x; pontosság)
Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) adja meg (0 és 1 között, a végpontokat is beleértve).
SZORZAT(szám1; szám2; ...)
Az összes argumentumként megadott szám szorzatát számítja ki.
SZORZATÖSSZEG(tömb1; tömb2; tömb3; ...)
Eredményül a megadott tartományok vagy tömbök számelemei szorzatának az összegét adja.
SZÖVEG(érték; format text)
Értéket konvertál egy adott számformátumú szöveggé.
SZÖVEG.E(érték)
Megvizsgálja, hogy az érték szöveg-e, és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza.
SZÖVEG.KERES(keres szöveg; szöveg; kezdet)
Azt a karaktersorszámot adja meg, ahol egy adott karakter vagy szövegdarab először fordul elő balról jobbra haladva, a kis- és nagybetűket azonosnak tekintve.
SZÖVEG.TALÁL(keres szöveg; szöveg; kezdet)
Megkeres egy szövegrészt egy másikban, eredményül a talált szövegrész kezdőpozíciójának számát adja, a kis- és nagybetűket megkülönbözteti.
SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS(elválasztó; üreset mellőz; szöveg1; ...)
Elválasztó karakterrel összefűz egy karakterláncokból álló listát vagy tartományt.
SZUM(szám1; szám2; ...)
Az összes számot összeadja egy adott cellatartományban.
SZUMHA(tartomány; kritérium; összeg tartomány)
A megadott feltételnek vagy kritériumnak eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.
SZUMHATÖBB(összegtartomány; kritériumtartomány1; kritérium1;...)
A megadott feltétel- vagy kritériumkészletnek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.
SZŰRŐ(tömb; belefoglalás; ha üres)
Tartományt vagy tömböt szűr.
T(érték)
Megvizsgálja, hogy az érték szöveg-e, és ha igen, az eredmény a szöveg; ha nem szöveg, az eredmény kettős idézőjel (üres szöveg).
TERÜLET(hivatkozás)
Egy hivatkozásban lévő területek számát adja eredményül. A terület lehet egyetlen cella, vagy egymással határos cellákból álló tartomány.
TISZTÍT(szöveg)
A szövegből eltünteti az összes nem kinyomtatható karaktert.
TÍPUS(érték)
Az adott érték adattípusát jelölő egész számot adja eredményül: szám = 1; szöveg = 2; logikai érték = 4; hibaérték = 16; tömb összetett adatok = 128.
TNÉV(szöveg)
Egy szövegrész minden szavának kezdőbetűjét nagybetűre, az összes többi betűt pedig kisbetűre cseréli.
TÖBBSZ.KEREKÍT(szám; pontosság)
A pontosság legközelebbi többszörösére kerekített értéket ad eredményül.
TÖMB.SZÖVEGGÉ(tömb; formátum)
Az adott tömb szöveges alakját adja vissza, egyetlen cellába, az elemeket pontosvesszővel és szóközzel elválasztva.
TÖRTÉV(kezdő dátum; vég dátum; alap)
A "kezdő dátum" és a "vég dátum" közötti teljes napok számát törtévként fejezi ki.
TRANSZPONÁLÁS(tömb)
Függőleges cellatartományból vízszinteset állít elő, vagy fordítva.
ÜRES(érték)
Megvizsgálja, hogy a hivatkozás üres cellára mutat-e, és IGAZ vagy HAMIS értéket ad vissza.
VAGY(logikai1; logikai2; ...)
Megvizsgálja, hogy valamelyik értékére érvényes-e az IGAZ, és IGAZ vagy HAMIS eredményt ad vissza. Eredménye csak akkor HAMIS, ha minden argumentuma HAMIS.
VÁLASZT(index; érték1; érték2; ...)
Értékek egy listájából választ ki egy elemet vagy végrehajtandó műveletet, indexszám alapján.
VÉL()
O-nál nagyobb vagy azzal egyenlő és 1-nél kisebb egyenletesen elosztott véletlenszámot ad eredményül (az újraszámítástól függően).
VÉLETLEN.KÖZÖTT(alsó; felső)
Két adott szám közé eső véletlen számot állít elő.
VÉLETLENTÖMB(sorok; oszlopok; minimum; maximum; egész)
Véletlenszerű számok tömbjét adja vissza.
VKERES(keresési érték; táblázattömb; sorindex; tartományi keresés)
A táblázat vagy értéktömb felső sorában megkeresi a megadott értéket, és a megtalált értékhez tartozó oszlopból a megadott sorban elhelyezkedő értéket adja eredményül.
XHOL.VAN(keresési érték; keresési tömb; egyeztetési mód; keresési mód)
Az adott tömbelem relatív helyét adja vissza. Alapértelmezés szerint pontos egyezésre van szükség.
XKERES(keresési érték; keresési tömb; visszaadandó tömb; ha nincs találat; egyeztetési mód; keresési mód)
Egyezéseket keres valamely tartományban vagy tömbben, és egy második tartományból vagy tömbből adja vissza a megfelelő elemet. Alapértelmezés szerint pontos egyezést használ a program.
XVAGY(logikai1; logikai2; ...)
Logikai „kizárólagos vagy" műveletet végez az összes argumentummal.
margitfalvi.arpad@gmail.com