mezőhalmozás - fogalmak

2021-12-27
Jobb híján, mezőhalmozásnak nevezem, azt az állapotot, amikor a pivot tábla egy meghatározott területén egynél több mező áll. Ahogy azt már a pivot tábla - fogalmak című cikkben részletesen ismertettem, az elemző-tábla mezői csoportosító, statisztikai és szűrő funkciót látnak el. Elhelyezkedésük egyszerűsített ábrája a pivot tábla sémája.
a pivot tábla sámája
Sor illetve oszlop mezőnek nevezzük, azt a csoportosító mezőt, amelynek tételei a pivot tábla sorait illetve oszlopait határozzák meg. A pivot tábla, a sor- és az oszlop mező tételei alapján, alakítja ki a statisztikai mező csoportjait. A csoportok, újabb sor és oszlop mezők deklarálásával, kisebb statisztikai egységekre bonthatók. Az azonos pivot tábla területen álló mezők rangsort alkotnak. Az első sor mező minden tétele tartalmazza a második sor mező összes tételét. A második sor mező minden tétele tartalmazza a harmadik sor mező összes tételét. És így tovább.
A halmozott sor- illetve oszlop mezők tulajdonságait egy alakzatokat tartalmazó táblázat elemzésén keresztül mutatom be. A modell oszlopai tartalmazzák az alakzat sorszámát, formáját, színét, nagyságát, anyagát és darabszámát.
pivot tábla, a tételek a mező forrásának egyedi értékei
Pivot táblával összesíteni szeretném az alakzatok darabszámát forma és szín szerinti bontásban. Az elemző táblában megjeleníteni szándékozom az egyes színek, nagyság és anyag szerinti összetételt is. Tehát négy csoportosító mezőt fogok alkalmazni: a formát és a színt, utóbbit a nagysággal és az anyaggal egy hierarchiában. Másként fogalmazva a szín, a nagyság és az anyag mezőket, ebben a sorrendben, azonos pivot tábla területre fogom helyezni.
pivot tábla a tételek egymásba ágyazása, vízszintes elrendezés
Halmozott sor mező esetén a mezőket balról jobbra haladva sorszámozzuk. A képen látható pivot tábla első sormezője a szín, második sormezője a nagyság, harmadik sormezője az anyag. Két sor mező esetén külső és belső sor mezőkről beszélünk, ismét balról jobbra haladva. Az alakzatok összesítését, a fenti bontásban, egy másik pivot tábla elrendezésben is elvégezhetjük.
pivot tábla a tételek egymásba ágyazása, függőleges elrendezés
Igen, igen! Jó a megfigyelés! Mezőhalmozás a pivot tábla oszlop mezők területén. Az oszlop mezőket felülről lefelé haladva sorszámozzuk. A pivot tábla elrendezésének és formázásának az áttekinthetőséget kell szolgálnia. Az elemzés célja a statisztikai adatok vizsgálata… Kinek van kedve egy ronda és zavaros szerkezetű táblázatot nézegetni?!
A statisztikai vizsgálat eredményének táblázatos megjelenítése lehetőséget biztosít több statisztikai mező deklarálására is, sőt annak sincs akadálya, hogy egyetlen mezőt több statisztikai függvénnyel elemezzünk. A statisztikai mező halmozása azonban módosítja a pivot tábla szerkezetét. Minden csoporthoz több, a statisztikai mezők számával azonos számú, eredmény fog tartozni, amelyeket címkéznünk kell: ez itt az összeg, ez meg itt az átlag. A címkék, a felhasználó döntésétől függően, a pivot tábla sor, vagy oszlop mezők területére kerülhetnek.
Visszatérve modellünkhöz, állapítsuk meg pivot táblával a tételszámot és a darabszámok összegét, szín és nagyság szerinti bontásban. Másként fogalmazva, határozzuk meg az alakzat AZ darabszámát és a darab mező összegét szín és nagyság szerint csoportosítva. A statisztikai mezők címkéi a sor mezők területén álljanak.
pivot tábla, mezők sorrendje oszlop vagy sorterületen
A kép tanúsága szerint a statisztikai mezők címkéi a sor illetve az oszlop mező tételeivel azonos módon jelennek meg. Tehát nem csak a tartalmazó pivot tábla területet, de a címkék hierarchia pozícióját is szabályozni tudjuk.
Az elmondottak után, már nem okozhat meglepetést az a tény, hogy a pivot tábla belső és külső szűrő mezői is halmozhatók, de a több szűrő mező deklarációja a pivot tábla szerkezetére nincs befolyással.
Miután már ismerjük a pivot tábla elemeit és felépítését hozzáfoghatunk egy valóságos elemzés elkészítéséhez, amelynek lépéseit a készítsünk pivot táblát című cikkben ismertetem.
margitfalvi.arpad@gmail.com