színskálás automatikus formázás

2022-01-15    Excel 2019
fogalmak
A színskála, az adatsávok és az ikonkészlet a feltételes formázással együtt, az Excel automatikus formázás moduljának részei, de a feltételes formázással ellentétben, a halmaz minden elemét „formázzák”.
Az automatikus formázás halmazok vizuális elemzésére szolgál, de a színskála, az adatsávok és az ikonkészlet funkciója konkrétabb: a halmaz-elemek nagyságának grafikus megjelenítése. Ebből következően ezekkel az eszközökkel csak numerikus adattípusú halmazokat vizsgálhatunk. Az adatsávok és az ikonkészletet használva az automatikus formázás eredményét, a cellatartalmak elrejtésével, önállóan is megjeleníthetjük.
Tényleges formázásról természetesen csak a színskála esetében beszélhetünk: a program a cella színét állítja be a cellatartalom nagyságának megfelelően. A másik két eszköz a cella értékét szimbolizáló pici alakzatot jelenít meg a cellában.
A színskálával formázott tartományba másolt vagy áthelyezett cellák, a beillesztés módjától függetlenül, nem veszik fel a környezetük automatikus formátumát.
színskála két színből
Mielőtt ehhez az eszközhöz nyúlnánk, tudnunk kell, hogy az emberek négy százalékának nem tökéletes a színlátása. Tehát az excel-használók négy százalékának sem az. Mint színtévesztő, én is a ebbe a csoportba tartozom, és nem csak ezért, de bizonytalan vagyok a színskála használhatóságát illetően…
Na de nézzük miről van szó! Van egy numerikus halmazunk. Meghatározunk két határértéket, és ezekhez rendelünk egy-egy színt. A továbbiakat már a program intézi. A halmaz minden egyedi értékéhez egy-egy színt rendel, amely átmenet a két határértékhez rendelt szín között. A megállapított színben a határértékek színének aránya azonos a vizsgált érték határértékektől való „távolságának” arányával. Magyarán, minél közelebb van a vizsgált szám a határértékhez, annál markánsabb a hozzárendelt színben a közeli határérték színe. A program a megállapított színt a cella háttérszíneként jeleníti meg. Természetesen, mint minden automatikus formázás ez a formázás is folyamatosan frissül!
Először ki kell jelölnünk a formázandó cellákat, azután: Kezdőlap, Stílusok, Feltételes formázás, Új szabály, Az összes cella formázása az értékük alapján.
kétszínes színskálás automatikus formázás beállítása
A két határértéket és a hozzájuk rendelt színeket a Minimum és a Maximum oszlop vezérlőivel tudjuk beállítani. A Típus lista mindkét oszlopban azonos, kivéve az első tételt: Legkisebb-, Legnagyobb érték.
színskála Típus listájának elemei
A Százalék típust választva a századok darabszámát kell megadnunk. Ha például, huszonötöt százalékot szeretnénk, akkor 25-t kell beírnunk, százalék jel (%) nélkül. Vagy egy 25-t tartalmazó cella hivatkozását.
A percentilis egy határérték, amelynél a halmaz elemszámának meghatározott százalékú eleme kisebb vagy egyenlő. Például, egy halmaz harmincadik percentilise 83,24. Ez azt jelenti, hogy a halmaz elemeinek harminc százaléka kisebb vagy egyenlő, mint 83,24. Ebben az esetben nekünk 30-at kellene beírnunk a Minimum, Érték mezőbe. Többit a program intézi.
A színskála szolgáltatás legfeljebb kettőszázötvenhat színt használ, beleértve a határértékek színeit is. Ha ennél több a halmaz egyedi értékeinek száma, akkor a program a halmaz értéktartományát azonos nagyságú rekeszekre bontja és minden rekeszhez egy színt rendel, így az azonos rekeszben álló értékek cellái azonos színűek lesznek.
Nézzünk egy példát! Van egy táblázatom, amelyben ügyfeleim tartozásait vezetem. A tartozás behajthatóságát a fedezet biztosítja. Színskála segítségével láttatni akarom, hogy a tartozás mennyire közelíti meg a fedezetet. Minél kisebb a különbség, legyen annál pirosabb a tartozás cellája.
a relatív hivatkozásra figyelmeztető szöveg
Hát ez nem jött be! Persze, ez azért nem okozott, akkora meglepetést! Az előző táblázat egyértelműen mutatja az abszolút hivatkozás kizárólagosságát. Jó, jó, de próbálkozik az ember! Sajnos a szabályt képlettel sem tudjuk megkerülni. Abban sem engedi a program a relatív hivatkozást.
Mit lehet ilyenkor tenni? Az eredeti tervet el kell engedni! Ha nem tudtuk a „relatív nagyságot” ábrázolni, akkor próbálkozzunk meg az aránnyal. Hozzunk létre segédoszlopot, amely a tartozás és a fedezet arányát mutatja (=D2/C2)!
színskála alkalmazása
A bevezetőben említettem, hogy az adatsávok és az ikonkészlet alkalmazásakor kérhetjük a automatikus formázás eredményének önálló megjelenítését a cellatartalmak elrejtésével. A színskála esetén a program nem kínálja fel ezt a lehetőséget, de egy mesterfogással simán elrejthetjük az értékeket. Állítsunk be egyéni formátumkódot az arány-cellákra: [>1] Normál ;
Elmagyarázom mi ez. A cella-tartalom számformátumát feltételhez is köthetjük. A deklaráció két szakaszból áll. A szakaszokat pontosvessző választja el. Az első szakasz tartalma: szögletes zárójelek között a feltétel, utána a feltételnek megfelelő tartalmak számformátuma. Második szakasz: a feltételnek nem megfelelő tartalmak számformátuma. Ha a második szakaszt nem adjuk meg (a pontosvesszőt azért ki kell tenni), akkor a feltételnek nem megfelelő cellatartalmak nem lesznek megjelenítve.
A példánkban a tartozás egyik ügyfelünk esetében sem lépi át a fedezetet, mert erre vigyáztunk. Ezért a láthatóság feltételében a viszonyítási alap 1. De, ha nem vagyunk ilyen kőszívűek, akkor természetesen az engedékenységünk mértékében a viszonyítási alapot is növelnünk kell.
színskálás automatikus formázás önállóan megjelenítve, szegélyezéssel
A színskálás automatikus formázás eredménye elfedi a cella-rácsot. És ez nem szép. Halványszürke szegélyezéssel minden esetben állítsuk helyre az eredeti látványt!
színskála három színből
Ennek az eszköznek a segítségével a Minimum és Maximum vezérlőkkel meghatározott értéktartományt két részre oszthatjuk egy Középpont-nak nevezett vezérlővel. A középső határértékhez is színt rendelhetünk. Ez a szolgáltatás „harmadik” színe. A középső határértéket is mi határozzuk meg a Típus és az Érték vezérlőkkel. Szokásos értéke: a két szélső határérték által meghatározott értéktartomány ötvenedik percentilise. Vagyis a mediánja. Ami azt jelenti, hogy az ebbe az értéktartományba eső halmaz-elemek fele kisebb vagy egyenlő a megállapított határétéknél.
háromszínű automatikus formázás beállítása
Elég nehéz nem észre venni, hogy technikailag itt két darab „színskála két színből” automatikus formázásról van szó, ahol az egyik Maximuma megegyezik a másik Minimumával. Ez a közös határérték a Középpont.
háromszínű automatikus formázás sémája
Az ábra szándékosan aszimmetrikus, mert ezzel akartam hangsúlyozni, hogy a Középpont nem feltétlenül középpont, hanem csak egy közbenső határérték.
A háromszínes színskálás formázás is legfeljebb kettőszázötvenhat színt használ. Legfeljebb százhuszonnyolcat a Minimumtól a Középpontig és legfeljebb százhuszonnyolcat a Középponttól a Maximumig.
Van egy speciális vizsgálat, amikor a háromszínes színskálás automatikus formázás is csak kétszínű. Ez a középértékes vizuális elemzés. Vannak olyan adathalmazok, amelynek elemeitől azt várjuk, hogy minél jobban közelítsék meg az általunk ideálisnak vélt értéket, a középértéket. Másként fogalmazva az egyes elemek ne legyenek sokkal nagyobbak, de ne legyenek sokkal kisebbek sem a középértéknél. Akkor vagyunk elégedettek, ha az értékek egy meghatározott sávon belül szóródnak. Példaként gondoljunk autóbusz járatok követési idejére vagy egy valutára, amelyet az ország nemzeti bankja tranzakciókkal próbál egy árfolyamsávban tartani.
középértékes vizuális elemzés háromszínű színskálával
A középértékes háromszínű színskálás automatikus formázás sémája teljesen szimmetrikus, hiszen a Középpont a Minimum és a Maximum számtani közepe. Nézzünk egy példát!
Gyártunk valamit. És ennek a valaminek 14,2 % az egyik összetevő. A késztermékben az előírástól való eltérés másfél százalékos lehet. Középértékes háromszínű színskálás automatikus formázással jelenítsük meg az eltérés mértékét!
középértékes vizuális elemzés háromszínű színskálával, példa
A színskála alkalmazásakor sem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a vizuális elemzés nem veszélyeztetheti a táblázat átláthatóságát és egységes esztétikai megjelenését. Tehát, csak pasztellszíneket használhatunk! A fenti képen a Minimum és a Maximum színének RGB kódja: 255, 105, 105.
színskála a gyorselemzés eszköztárról
A kijelölt tartomány alatt, kissé jobbra álló vezérlő a Gyorselemzés eszköztárt jeleníti meg. Az eszköztár Formátum csoportja színskálás automatikus formázást is tartalmaz. Vizsgáljuk meg ezt a lehetőséget is!
színskálás automatikus formázás beállítása a Gyorselemzés eszköztárról
A program színskála három színből típusú formázást állít be a kijelölt cellákra. Paraméterei a következők. Minimum: Legkisebb érték, RGB(248, 105, 107). Középpont: Percentilis 50, RGB(255, 255, 255). Maximum: Legnagyobb érték, RGB(99, 190, 123).
margitfalvi.arpad@gmail.com