tartalom-független feltételes formázás

2021-12-27    Excel 2019
fogalmak
Ez fából vaskarika, hiszen azt mondtuk: az automatikus formázás adat-halmazok vizuális elemzésére szolgáló eszköz. Meg, azt is mondtuk, hogy a feltételes formázás művelet azért feltételes, mert egy képlet eredményétől függ a végrehajtása. És ezt a képletet egy cella adatával értékeli ki a program. Ha meg tartalom-független, akkor a formázó-képletben nem szerepelhet egy cella adata sem, de legalább is az arra való hivatkozás!
Pontosan. Ez a lényege a tartalom-független feltételes formázásnak. A formázó képletben nem egy cella tartalmát, hanem a formázandó cella pozícióját dolgozzuk fel. Rendben, és mi a művelet célja? Speciális formázások kialakításakor az aprómunka kiváltása. De azt sem szabad elhallgatni, hogy amennyire idő-takarékos ez az eljárás, annyira erőforrás-pazarló is, mert a cella-pozíciók gyakori, és valljuk be, teljesen felesleges újrafeldolgozása tetemes teljesítményt köt le.
páros és páratlan sorok és oszlopok formázása
Nagyon széles táblázatban egy sor vizsgálata közben, minél inkább jobbra kerülünk, annál inkább összefolynak a szemünk elött az adatok. Már nem tudjuk, hogy a vizsgált sort nézzük-e, vagy már a felette állót. Ezt a problémát csak formázással tudjuk megoldani! De közben ne feledkezzünk meg Mijamoto Inazo busido mester tanításáról: az első formázó gondolatodat, mindig oszd el kettővel!
páros és páratlan sorok feltételes formázása
Persze, nem feltétlenül kell minden sort formázni, általában elegendő vagy párost vagy a páratlant. Én csak a két „kérdező-függvény” bemutatása miatt formáztam mindkettőt. A képletekben a SOR függvénnyel a függvényt tartalmazó képlet cellájának sorszámát képeztük, majd ezt a számot adtuk át a PÁROSE és a PÁRATLANE függvényeknek: vizsgálják meg páros-e, páratlan-e. A válaszuk logikai érték.
Természetesen a páros és a páratlan oszlopokat is formázhatjuk ezzel a módszerrel. Csak akkor nem a SOR, hanem az OSZLOP függvényt kell használnunk: =PÁROSE( OSZLOP())…
páros és páratlan oszlopok formázása
minden n. sor formázása
Tehát a nagy táblázatok tanulmányozhatóságát formázással segíthetjük. Ha az előző fejezetben bemutatott módszert túl „sűrűnek” ítéljük, akkor a táblázat strukturálását minden n. sor formázásával is megoldhatjuk.
minden n. sor feltételes formázása
A MARADÉK függvény osztási maradékot ad eredményül. Két argumentuma az osztandó és az osztó megadására szolgál. Világosszürke kitöltés és szegélyt határoztam meg. A kitöltés RGB kódja 242-242-242, a jobb, a felső és a bal oldali szegélyé 212-212-212 és az alsó szegély pedig 166-166-166.
átlós feltételes formázás
Sportesemények dokumentálásánál találkozunk ezzel a formázással. Mindenki játszik mindenkivel. És nem is egyszer, mert van visszavágó is.
átlós feltételes formázás
Természetesen Sárközi Richárd (második sor) nem játszik Sárközi Richárddal (második oszlop), tehát a második oszlop második cellájára nincs szükség, ezért ki kell satírozni. És ugyanez elmondható a többi versenyzőről is.
sakk-tábla mintás feltételes formázás
Ezt a megoldást inkább csak „sportból” mutatom be, mert használhatósága elég korlátozott. Általában nemhogy javítaná az áttekinthetőséget, hanem inkább kaotikussá teszi azt (lásd még Op-Art).
sakk-tábla mintás feltételes formázás
A formázó képlet változhat, ha a formázandó tartományt egy sorral vagy egy oszloppal elmozdítjuk, de a megoldás logikája változatlan.
ütemterv feltételes formázással
Ez a lehetőség nem tartozik szorosan a témánkhoz, talán csak annyiban, hogy itt is a cella pozíciója dönti el a formázást. Egy vállalat munkatársai ügyeletet tartanak. Az ügyelet meghatározott időpontban kezdődik (B oszlop) és hat órán keresztül tart. Feltételes formázással ábrázolom a beosztást.
ütemterv készítése feltételes formázással
A táblázat első sorában a harmadik oszloptól kezdődően az órákat soroltam fel. Ha nem akarunk négyzethálót, akkor létrehozhatunk egy második deklarációt is fehér kitöltéssel és az első deklaráció képletének tagadásával: =NEM( ÉS( $B2<=C$1 ; $B2+6>C$1 )).
margitfalvi.arpad@gmail.com