középszintű szövegszerkesztő műveletek

2022-12-03
A hivatalos követelmény-rendszerből három következtetés biztosan kiolvasható. (1) Körlevelet nem kell csinálni, (2) stílusokat csak alkalmazni kell (3) ezen kívül bármi előfordulhat a vizsgán. A magyarázatokban szereplő menüutasítások a 2021-es Microsoft Word utasításai.
fájl-műveletek
új dokumentm létrehozása
fájl megnyitása
text fájl
mentés
a program szokásos formátumában
mentés másként
más néven, más formátumban
fájl megnyitása A vizsgafeladatok többsége egy text fájl megnyitásával kezdődik. A txt kiterjesztésű állományokat csak akkor látjuk a Megnyitás ablakban, ha a fájl-típusok listájából kiválasztjuk a Minden fájl tételt. A formázást nem tartalmazó szövegfájlt fájl-kezelő programból a Társítás művelettel tudjuk a Word-ben megnyitni.
mentés másként A megnyitott fájlt megadott néven a szövegszerkesztő programunk szokásos formátumában kell mentenünk. Ez a Mentés másként művelettel kell, hogy történjen.
szerkesztés
beírás
billentyűzet karakterei, Alt Gr funkció-billentyűvel bevihető karakter
billentyűzeten nem található karakterek bevitele
idegen nyelv ékezetes karakterének beszúrása, piktogram beszúrása
szöveg-tördelő karakterek bevitele
nem törhető szóköz, nem törhető kötőjel, sortörés, bekezdés vége, oldaltörés
vágólap-műveletek
szöveg, alakzat másolása, kivágása és beillesztése
mező beszúrása
Page (az aktuális oldal száma), NumPages (a dokumentum oldalainak száma)
hiperhivatkozás beszúrása
szöveghez-webcím
keresés és csere
billentyűzettel bevihető karakterek (betű, írásjel, szóköz) és listáról beszúrandó, speciális karakterek hosszított kötőjel, tabulátor, sortörés, bekezdés vége)
lábjegyzet beszúrása
szimbólummal, arab számmal és római számmal jelzett
automatikus elválasztás beállítása
billentyűzeten nem található karakterek bevitele a Beszúrás, Szimbólum paranccsal történik. Piktogramokat, többek között, a Wingdings betűtípusban találunk.
szöveg-tördelő karakterek bevitele Ez történhet a fent említett Beszúrás, Szimbólum panel Speciális karakterek lapjáról, az Elrendezés, Oldalbeállítás, Töréspontok listájáról vagy a klaviatúráról. A billentyű-parancsok a következők. Nem törhető szóköz: Shift+Ctrl+Szóköz. Nem törhető kötőjel: Shift+Ctrl+-. Sortörés: Shift+Enter. Bekezdés vége: Enter. Oldaltörés: Ctrl+Enter.
mező beszúrásaA Page mező az aktuális oldal, a NumPages mező a dokumentum oldalainak számát adja. Ezzel a mezővel oldjuk meg az <aktuális oldalszám>/<a dokumentum oldalainak száma> formátumú oldalszámozást. A mezőket a Beszúrás lap Szöveg csoportjában találjuk.
keresés és csere Gyakori művelete a vizsgafeladatoknak az egymást követő-, a bekezdést kezdő-, a bekezdést záró szóközök valamint az üres bekezdések törlése. Ezt cserével tudjuk megoldani. A „Keresett szöveg” és a „Csere erre” mezők tartalma, műveletek szerint, a következő. Egymást követő szóközök törlése: <szóköz><szóköz>, <szóköz>. Bekezdés kezdő szóközök törlése: ^p<szóköz>, ^p. Bekezdést záró szóközök törlése: <szóköz>^p, ^p. Üres bekezdések törlése: ^p^p, ^p. A műveletet addig kell ismételni, amig nem kapunk nulla cserés üzenetet. Az egyik vizsgafeladatban a két csillag (**) karakterek cseréjét írják elő „nagykötöjelre”. A speciális karakterek listájában ilyen írásjelet nem találunk csak gondolatjelet, illetve hosszított gondolatjelet.Ha a Csere panel hívása elött kijelöljük a cserélendő karakter egy előfordulását, például egy kalapos u betűt (û), akkor a program beírja azt a Csere panel Keresett szöveg mezőjébe.
automatikus elválasztás beállítása A vizsgafeladatok többségében szerepel a szó-elválasztás művelet. Kétféle megfogalmazásban. [1] A dokumentumban állítson be automatikus elválasztást! [2] A dokumentumban alkalmazzon elválasztást, ahol szükséges! Az automatikus elválasztás a teljes dokumentumra vonatkozik, tehát a második megfogalmazás félrevezető! Azt sugallja, mintha a vizsgázónak kellene megkeresnie az elválasztandó szavakat, majd elhelyezni bennük a feltételes elválasztójelet (Ctrl+-). A javítási útmutató azonban már egyértelmű: A dokumentumban elválasztást alkalmazott 1 pont. Magyarul, mindkét esetben alkalmazhatjuk az automatikus elválasztást.
karakter-formázás
betűtípus beállítása
megadott nevű, talpas-talpatlan, kézírást utánzó, a dokumentumban használtaktól eltérő
betű méretének beállítása
betű stílusának beállítása
félkövér, dőlt, aláhúzott, kiskapitális, nagybetűs, felső index, árnyékos, iniciálé, szín, háttérszín
betűköz beállítása
ritkított
betű stílusának beállítása Az iniciálé díszes kezdőbetű. Ezért került a karakter-formázás csoportba, de állhatna a bekezdés-formázások között is, mivel a modullal csak a bekezdés első betűjét formázhatjuk. Az iniciálé karakterének is van típusa, mérete (sorokban megadva) és stílusa. Plusz tulajdonsága a pozíciója: a bekezdésbe süllyesztve a margón belül, vagy a margón kívül áll.
árnyékos betűk Kezdőlap, Betűtípus, Szövegeffektusok és tipográfia, Árnyék.
háttérszín megadása Vagyis a kijelölt karakterek hátterének színezése: Kezdőlap, Bekezdés csoport, festékes vödör.
bekezdés-formázás
igazítás margók között
balra, középre, jobbra, sorkizárt
behúzás megadása
balról, jobbról, első sor, függő
térköz beállítása
megadott méretű előtte, -utána, növelése, törlése
sorköz beállítása
egyszeres, másfélszeres, dupla, pontban megadva
tördelés
új oldalra, együtt a következővel
felsorolás
megadott jellel megadott képpel, jel és szöveg megadott pozícióban, többszintű
számozás
arab számokkal, kisbetűkkel, szám és szöveg megadott pozícióban
szegélyezés
meghatározott oldalon, körbe, a vonal stílusa, -vastagsága, -színe, vonal távolsága a szövegtől
háttérszín beállítása
tabulátorok beállítása
a tabulátor típusának, -pozíciójának, az előtte álló vonal megadása, csak vonal, beállítása táblázatban
tördelés Számos vizsga feladatban előforduló művelet: meghatározott bekezdésnek új oldalra kell kerülnie. Van ahol ezt oldaltöréssel kérik, de van ahol nem írnak elő műveletet. Utóbbi esetben automatikus oldaltörést is alkalmazhatunk a bekezdés előtt: Bekezdés, Szövegbeosztás, Tördelés, Új oldalra. A javítási útmutató nem foglakozik a megoldás módjával, még az első esetben sem: ha a bekezdés új oldalon kezdődik, jár a pont.
tabulátorok beállítása Ha tabulátorok segítségével kell vonalazni, akkor egy-egy tetszőlegesen igazító tabulátort kell deklarálunk a vonal kezdőpontjához és a végpontjához. Utóbbihoz állítjuk be a vonalat! A vonal rajzolása a Tab billentyűvel történik. Táblázatban álló tabulátorra a Ctrl+Tab billentyűparanccsal ugorhatunk.
szakasz-formázás
a lap mérete
a4, a5
a lap tájolása
margók beállítása
megadott méret, próbálgatással, hogy a szöveg elférjen egy oldalon, kiszámítva adott szélességű szövegtükör esetén
fejléc, lábléc
távolsága a lap szélétől, első oldal eltérő, páros és páratlan eltérő, vízszintesen balra, középre, jobbra igazított szöveg, oldalszám meghatározott pozícióban, meghatározott számtól kezdődően, <aktuális>/<összes> formátumban
oldalszegély
stílus, szín, vastagság
függőleges igazítás
középre
lábjegyzet beszúrása
csillaggal (*) jelölt, számozott
margók beállítása Több feladatban szerepel a „szövegtükör” kifejezés, amely valószínűleg a tipográfia „szedéstükör” fogalmát jelenti: a margók által körülzárt terület. A Wordben a fej- és a lábléc a szedéstükör felett, illetve alatt helyezkedik el, a lábjegyzet viszont a szedéstükör része. A Wordben a fej- és a lábléc a szövegtörzs felett, illetve alatt helyezkedik el, a lábjegyzet viszont a szövegtörzs része. Tehát a feladat szövegében szereplő „a szövegtükör teljes szélességében” kifejezés valószínűleg a függőleges margók vízszintes távolságát jelenti. Apropó margók…Ez a fogalom egyszerre jelenti a lap szélén álló területet és ennek a területnek a határát jelző vonalat.
fejléc, lábléc A kezdő oldalszámot az Élőfej- és élőláb eszközök, Tervezés, Élőfej és élőláb, Oldalszám, Oldalszámozás formázása…, Számozás módja, Kezdő sorszám mezőben tudjuk megadni. Az <aktuális>/<összes> formátumú oldalszámozást legegyszerűbben a Page és a NumPages mezők beszúrásával tudjuk kialakítani.
függőleges igazítás Általában egyoldalas szakaszokra alkalmazzuk: Oldalbeállítás, Elrendezés, Lap, Függőleges igazítás.
lábjegyzet beszúrása Ha rossz helyre szúrtuk be a lábjegyzetet, akkor nem a lábjegyzet szövegét, hanem a jelzését, tehát a csillagot vagy a számot kell törölni. (Utoljára a 2017-es májusi vizsgafeladatban fordult elő.)
stílusok
program stílusainak alkalmazása
címsor 1, címsor 2
tartalomjegyzék készítés
címsor stílusok alapján
program stílusainak alkalmazása A stílusokról a szövegszerkesztés feladatban ritkán esik szó. Ha igen, akkor az „egyes szintű címsor” vagy a „kettes szintű címsor” formában. Ez a Kezdőlap, Stílusok lista Címsor 1 és a Címsor 2 elemét jelenti.
tartalomjegyzék készítés Az automatikus tartalomjegyzék-készítés a dokumentum címeinek címsor-stílusokkal történő formázásán alapul. Ha csak Címsor 1-es stílust alkalmaztunk, akkor a tartomjegyzék egyszintű lesz, ha Címsor 2-est is, akkor kétszintű: Hivatkozások, Tartalomjegyzék, Tartalom. (2005 óta még egyetlen vizsgafeladatban sem fordult elő.)
szövegdoboz
beszúrása
üresen, kijelölt szöveg számára
méretezése
megadott szélességre, magasságra, szabadon
szöveg körbefuttatása
négyzetes, alatta és fölötte, szöveg elé
szövegirány
jobbról olvasható
szöveg vízszintes igqazítása
forgatás
balra 90°-kal
kitöltés
megadott színnel, nincs
szegélyezés
megadott oldalon, körbe, nincs, vonal vastagságának és színének megadása
szövegirány A függőleges szöveg karakterei lehetnek 90 fokkal balra forgatottak, 90 fokkal jobbra forgatottak és forgatás nélküliek. Az írás az első esetben alulról fölfelé, a másik két esetben felülről lefelé halad. Ha elképzelünk egy pici embert, aki a betűket a talpukon állva szeretné látni, akkor az első esetben a szöveg jobb oldalán, a második esetben a szöveg bal oldalán, a harmadik esetben a szöveg előtt kell elhelyezkednie. Így beszélhetünk jobbról, balról és szemből olvasható függőleges szövegről.
táblázat
létrehozása
megadott oszlop és sorszámmal, minta szerinti oszlop- és sorszámmal, szövegből (elválasztó karakter: tabulátor, kettőspont)
táblázat szélessége
margótól margóig, megadott szélességű
táblázat igazítása margók között
balra, középre, jobbra
szöveg körbefuttatása
oszlop, sor
méretezése, beszúrása, oszlop törlése
cella
egyesítés, felosztás, margók, vízszintes és függőleges igazítás, szövegirány megadása
hátérszín megadása
szegélyezés
stílus, szín, vastagság megadása, nincs szegélyezés
létrehozása szövegből Több feladatban szereplő művelet. Az elválasztó karaktert minden esetben közlik. Ha a megadott szöveg nem alakítható át a mintának megfelelően, akkor ellenőrizzük, azonos-e minden bekezdésben az elválasztó karakterek száma. Ha nem, akkor pótoljuk a hiányt!
kép
beillesztése
szövegtörzsbe, fejlécbe, láblécbe, táblázat cellájába, szövegdobozba
szöveg körbefuttatása
alatta és fölötte, szöveggel egy sorban, négyzetes, szöveg elé, szöveg mögé
méretezés az oldalarányok megtartásával
megadott magasságúra illetve szélességűre, az eredeti méret százalékában, kicsinyítés és nagyítás meghatározott módon
méretezés szabadon
megadott méretre
pozíció megadása
igazítás margókhoz, lap széléhez, lap közepére, objektumhoz, megadott távolságra vízszintesen és függőlegesen a lap szélétől, "térbeli" sorrend beállítása
környező szöveg távolságának megadása
szegélyezés beállítása
stílus, szín, vastagság
egyéb művelet
tükrözés függőleges tengellyel, átszínezés: fakítás, szürkeárnyalatos
méretezés szabadon A képeket általában az oldal-arányok megtartásával nagyítjuk vagy kicsinyítjük. Amikor a kép sarokpontját húzzuk az egérrel vagy a Képeszközök, Formátum, Méret csoportban állítjuk a kép méretét, akkor a WinWord tartja az oldal-arányt. Néhány feladatban azonban torzítást kérnek! Tehát az új méret megadása előtt ki kell kapcsolni az oldal-arányt tartó automatizmust: kép helyi menü, Méret és pozíció…, Méret, Méretarány, Rögzített méret jelölőnégyzet.
pozíció megadása A térbeli sorrend beállítása művelet alatt, a takarásban álló kép megadását értem: Előbbre hozás vagy Hátrébb küldés. A kép szöveg mögé helyezése is ebbe a művelet-csoportba tartozik.
környező szöveg távolságának megadása A számítástechnikai zsargonban használatos „távolság a szövegtől” kifejezés félrevezető. Nem a képet, hanem azt őt körülfolyó szöveget mozgatjuk ezzel a beállítással! Vezérlői a kép helyi menüjének, Méret és pozíció… utasításával megjeleníthető panel A szöveg körbefuttatása lapján állnak, a Távolság a szövegtől felirat alatt.
alakzat
beszúrása
méretezése
megadott méretűre
pozícionálás
függőlegesen és vízszintesen a lap szélétől megadott távolságra, függőleges margókhoz igazítva, vízszintesen középre, másik objektumhoz igazítva, alakzat közepére, "térbeli" sorrend beállítása
szöveg körbefuttatása
szöveg elé
elforgatás
15°-kal balra
kitöltés
egyszínű, színátmenet két színnel
szegélyezés
stílus, szín, vastagság
szöveg hozzáadása
gépeléssel, vágólappal
szöveg igazítása
vízszintesen és függőlegesen
kitöltés Színátmenetes kitöltést a „színátmeneti végpontok” segítségével deklarálhatunk: helyi menü Alakzat formázása…, Kiöltés, Színátmenetes kitöltés utasítással tudjuk megjeleníteni. Meghatározott végpont tulajdonságait a pontot szimbolizáló csuszka kijelölése után tudjuk beállítani. A szín-szalag mellett álló két vezérlővel újabb pontot hozhatunk létre, illetve a kijelölt pontot törölhetjük.
egyebek
oldalszín megadása
automatikus formázás
"írógép" idézőjelek "nyodaira" cserélése
oldalszín megadása Ezt a műveletet nem tudjuk egyik formázási egység alá se besuvasztani, mert a beállítás az egész dokumentumra vonatkozik: Tervezés, Oldalháttér, Oldalszín.
automatikus formázás Néhány feladatban szerepel a szóeleji felső idézőjelek alsóra cserélése. Ha a programban be van kapcsolva az „írógép-idézőjelek nyomdaira” szolgáltatás (Fájl, Beállítások, Nyelvi ellenőrzés, Automatikus javítási beállítások…, Automatikus formázás beíráskor, Csere beíráskor), akkor egy csere művelettel egyszerűen megoldható a feladat: a „Keresett szöveg” és a „Csere erre” mezőkbe is egy idézőjelet (Shift+2) kell írni, azután az Összes cseréje…
margitfalvi.arpad@proton.me