DAX függvények ABC sorrendben

2019-05-23    Excel 2019
A PowerPivot az Excel 2010-es változatának megjelenése idején vált először elérhetővé a felhasználók számára. Ebben az időben a bő­vít­mény még különböző verziókban létezett, amelyet az érdeklődők a Microsoft weblapjáról tölthettek le a számítógépükre. Ezeket a Po­wer­Pivot változatokat nevezem, összefoglaló néven, a bővítmény 2010-es verziójának.
A 2013-as és az ezt követő Excel változatok már tartalmazzák a bővítményt, ezért a 2013-as, a 2016-as és a 2019-es Power­Pivot meg­ne­ve­zés már egyértelmű.
A bővítmény 2010-es és 2013-as verzióinak függvény-készlete azonos. Egyetlen eltérés: az ISEMPTY függvény kimaradt a 2013-as ver­zi­ó­ból. Helyettesítése a COUNTROWS( táblanév/tábla-kifejezés )=0 képlettel történhet.
A táblát eredményező, tehát a képletekben csak egy másik függvény argumentumaként szerepeltethető függvényeket, kék be­tű­szín­nel formáztam. A csak meghatározott függvényekben alkalmazható függvények neve vörös betűszínű. A név alatt, szürke betűszínnel, fel­tün­tet­tem a gazda-függvény nevét is.
A függvény-nevek mellett álló négy pici téglalap a bővítmény négy változatát szimbolizálja. Balról-jobbra, időrendben haladva: 2010, 2013, 2016, 2019. A zöld kitöltés mutatja, hogy az adott függvény melyik verzióban elérhető.
A függvények funkció szerinti listáját a DAX függvények rendszerezése című lapon tekintheti meg.
DAX függvények ABC sorrendben.png

ABS

előjel-kezelés

ACOS

szögfüggvények

ACOSH

szögfüggvények

ACOT

szögfüggvények

ACOTH

szögfüggvények

ADDCOLUMNS

tábla-kezelés

ADDMISSINGITEMS

tábla-kezelés

ALL

szűrő-kezelés

ALLEXCEPT

szűrő-kezelés

ALLNOBLANKROW

egyedi bejegyzések összegyüjtése

ALLSELECTED

egyedi bejegyzések összegyüjtése

AND

logikai műveletek

ASIN

szögfüggvények

ASINH

szögfüggvények

ATAN

szögfüggvények

ATANH

szögfüggvények

AVERAGE

statisztikai elemzés

AVERAGEA

statisztikai elemzés

AVERAGEX

statisztikai elemzés


BETA.DIST

valószínűségszámítás

BETA.INV

valószínűségszámítás

BLANK

üres érték képzése


CALCULATE

szűrés

CALCULATETABLE

szűrés

CALENDAR

naptár létrehozása

CALENDARAUTO

naptár létrehozása

CEILING

csonkolás, kerekítés

CHISQ.DIST

valószínűségszámítás

CHISQ.DIST.RT

valószínűségszámítás

CHISQ.INV

valószínűségszámítás

CHISQ.INV.RT

valószínűségszámítás

CLOSINGBALANCEMONTH

időszak-kezelés

CLOSINGBALANCEQUARTER

időszak-kezelés

CLOSINGBALANCEYEAR

időszak-kezelés

COMBIN

kombinatorikai számítások

COMBINA

kombinatorikai számítások

CONCATENATE

szöveg-kezelés

CONCATENATEX

feldolgozás, és eredmény-összefűzés

CONFIDENCE.NORM

valószínűségszámítás

CONFIDENCE.T

valószínűségszámítás

CONTAINS

rekord-ellenőrzés

CONTAINSROW

rekord-ellenőrzés

COS

szögfüggvények

COSH

szögfüggvények

COT

szögfüggvények

COTH

szögfüggvények

COUNT

statisztikai elemzés

COUNTA

statisztikai elemzés

COUNTAX

statisztikai elemzés

COUNTBLANK

statisztikai elemzés

COUNTROWS

statisztikai elemzés

COUNTX

statisztikai elemzés

CROSSFILTER

CALCULATE, CALCULATETABLE

szűrő-kezelés

CROSSJOIN

tábla-kezelés

CURRENCY

konvertálás

CURRENTGROUP

GROUPBY

tábla-kezelés

CUSTOMDATA

custumdata karaterlánc képzése


DATATABLE

tábla-kezelés

DATE

dátum-kezelés

DATEADD

időszak-kezelés

DATEDIFF

dátum-kezelés

DATESBETWEEN

időszak-kezelés

DATESINPERIOD

időszak-kezelés

DATESMTD

időszak-kezelés

DATESQTD

időszak-kezelés

DATESYTD

időszak-kezelés

DATEVALUE

dátum-kezelés

DAY

dátum-kezelés

DEGREES

szögfüggvények

DETAILROWS

tábla-kezelés

DISTINCT

egyedi bejegyzések összegyüjtése

DISTINCTCOUNT

statisztikai elemzés

DlVIDE

aritmetikai művelet


EARLIER

ciklus-képzés

EARLIEST

ciklus-képzés

EDATE

dátum-kezelés

ENDOFMONTH

időszak-kezelés

ENDOFQUARTER

időszak-kezelés

ENDOFYEAR

időszak-kezelés

EOMONTH

dátum-kezelés

EVEN

csonkolás, kerekítés

EXACT

szöveg-kezelés

EXCEPT

tábla-kezelés

EXP

logaritmus műveletek

EXPON.DIST

valószínűség-számítás

FACT

aritmetikai művelet

FALSE

logikai műveletek

FILTER

szűrés

FILTERS

egyedi bejegyzések összegyüjtése

FIND

szöveg-kezelés

FIRSTDATE

időszak-kezelés

FIRSTNONBLANK

adatkeresés és -visszadás

FIXED

konvertálás

FLOOR

csonkolás, kerekítés

FORMAT

konvertálás


GCD

aritmetikai művelet

GENERATE

tábla-kezelés

GENERATEALL

tábla-kezelés

GEOMEAN

statisztikai elemzés

GEOMEANX

statisztikai elemzés

GROUPBY

tábla-kezelés


HASONEFILTER

szűrő-kezelés

HASONEVALUE

szűrő-kezelés

HOUR

idő-kezelés


IF

elágazás-kezelés

IFERROR

hiba-kezelés

IGNORE

SUMMARIZECOLLUMNS

tábla-kezelés

INT

csonkolás, kerekítés

INTERSECT

tábla-kezelés

ISBLANK

létezés-ellenőrzés

ISCROSSFILTERED

szűrő-kezelés

ISEMPTY

tábla-kezelés

ISERROR

hiba-kezelés

ISEVEN

páros-páratlan ellenőrzés

ISFILTERED

szűrő-kezelés

ISLOGICAL

adattípus-vizsgálat

ISNONTEXT

adattípus-vizsgálat

ISNUMBER

adattípus-vizsgálat

ISO.CEILING

csonkolás, kerekítés

ISODD

páros-páratlan ellenőrzés

ISONORAFTER

reláció-ellenőrzés

ISSUBTOTAL

SUMMARIZE

tábla-kezelés

ISTEXT

adattípus-vizsgálat


KEEPFILTERS

CALCULATE, CALCULATETABLE

szűrő-kezelés

KEYWORDMATCH

reláció-ellenőrzés


LASTDATE

időszak-kezelés

LASTNONBLANK

adatkeresés és -visszadás

LCM

aritmetikai művelet

LEFT

szöveg-kezelés

LEN

szöveg-kezelés

LN

logaritmus műveletek

LOG

logaritmus műveletek

LOG10

logaritmus műveletek

LOOKUPVALUE

adatkeresés és -visszadás

LOWER

szöveg-kezelés


MAX

statisztikai elemzés

MAXA

statisztikai elemzés

MAXX

statisztikai elemzés

MEDIAN

statisztikai elemzés

MEDIANX

statisztikai elemzés

MID

szöveg-kezelés

MIN

statisztikai elemzés

MINA

statisztikai elemzés

MINUTE

idő-kezelés

MINX

statisztikai elemzés

MOD

aritmetikai művelet

MONTH

dátum-kezelés

MROUND

csonkolás, kerekítés


NATURALINNERJOIN

tábla-kezelés

NATURALLEFTOUTERJOIN

tábla-kezelés

NEXTDAY

időszak-kezelés

NEXTMONTH

időszak-kezelés

NEXTQUARTER

időszak-kezelés

NEXTYEAR

időszak-kezelés

NOT

logikai műveletek

NOW

idő-kezelés


ODD

csonkolás, kerekítés

OPENINGBALANCEMONTH

időszak-kezelés

OPENINGBALANCEQUARTER

időszak-kezelés

OPENINGBALANCEYEAR

időszak-kezelés

OR

logikai műveletek


PARALLELPERIOD

időszak-kezelés

PATH

hierarchia-kezelés

PATHCONTAINS

hierarchia-kezelés

PATHITEM

hierarchia-kezelés

PATHITEMREVERSE

hierarchia-kezelés

PATHLENGTH

hierarchia-kezelés

PERCENTILE.EXC

statisztikai elemzés

PERCENTILE.INC

statisztikai elemzés

PERCENTILEX.EXC

statisztikai elemzés

PERCENTILEX.INC

statisztikai elemzés

PERMUT

valószínűségszámítás

Pl

aritmetikai művelet

POISSON.DIST

valószínűségszámítás

POWER

aritmetikai művelet

PREVIOUSDAY

időszak-kezelés

PREVIOUSMONTH

időszak-kezelés

PREVIOUSQUARTER

időszak-kezelés

PREVIOUSYEAR

időszak-kezelés


QUOTIENT

aritmetikai művelet


RADIANS

szögfüggvények

RAND

tesztértékek képzése

RANDBETWEEN

tesztértékek képzése

RANK.EQ

rangsor-kezelés

RANKX

rangsor-kezelés

RELATED

összetartozó adatok kiválasztása

RELATEDTABLE

összetartozó adatok kiválasztása

REPLACE

szöveg-kezelés

REPT

szöveg-kezelés

RIGHT

szöveg-kezelés

ROLLUP

SUMMARIZE

tábla-kezelés

ROLLUPADDISSUBTOTAL

SUMMARIZECOLUMNS

tábla-kezelés

ROLLUPGROUP

SUMMARIZE

tábla-kezelés

ROLLUPISSIBTOTAL

ADDMISSINGITEMS

tábla-kezelés

ROUND

csonkolás, kerekítés

ROUNDDOWN

csonkolás, kerekítés

ROUNDUP

csonkolás, kerekítés

ROW

tábla-kezelés


SAMEPERIODLASTYEAR

tábla-kezelés

SAMPLE

tábla-kezelés

SEARCH

szöveg-kezelés

SECOND

idő-kezelés

SELECTCOLUMNS

tábla-kezelés

SIGN

előjel-kezelés

SIN

szögfüggvények

SINH

szögfüggvények

SQRT

aritmetikai művelet

STARTOFMONTH

időszak-kezelés

STARTOFQUARTER

időszak-kezelés

STARTOFYEAR

időszak-kezelés

STDEV.P

statisztikai elemzés

STDEV.S

statisztikai elemzés

STDEVX.P

statisztikai elemzés

STDEVX.S

statisztikai elemzés

SUBSTITUTE

szöveg-kezelés

SUBSTITUTEWITHINDEX

tábla-kezelés

SUM

statisztikai elemzés

SUMMARIZE

tábla-kezelés

SUMMARIZECOLUMNS

tábla-kezelés

SUMX

statisztikai elemzés

SWITCH

elágazás-kezelés


TAN

szögfüggvények

TANH

szögfüggvények

TIME

idő-kezelés

TIMEVALUE

idő-kezelés

TODAY

dátum-kezelés

TOPN

rangsor-kezelés

TOTALMTD

időszak-kezelés

TOTALQTD

időszak-kezelés

TOTALYTD

időszak-kezelés

TRIM

szöveg-kezelés

TRUE

logikai műveletek

TRUNC

csonkolás, kerekítés


UNICODE

szöveg-kezelés

UNION

tábla-kezelés

UPPER

szöveg-kezelés

USERELATIONSHIP

kapcsolat-kezelés

USERNAME

felhasznló nevének képzése

USERPRINCIPALNAME

felhasznló nevének képzése


VALUE

konvertálás

VALUES

egyedi bejegyzések összegyüjtése

VAR.P

statisztikai elemzés

VAR.S

statisztikai elemzés

VARX.P

statisztikai elemzés

VARX.S

statisztikai elemzés


WEEKDAY

dátum-kezelés

WEENUM

dátum-kezelés


XIRR

pénzügyi számítások

XNPV

pénzügyi számítások


YEAR

dátum-kezelés

YEARFRAC

dátum-kezelés

margitfalvi.arpad@gmail.com