DAX függvények rendszerezése

2019-05-22    Excel 2019
Ebben az ismertetőben a DAX függvényeit funkció szerint csoportosítottam. A szerepeket próbáltam egzakt módon meghatározni, hogy a csoportok kialakításánál ne kelljen engedményeket tennem. Ez a törekvésem teljes sikerrel járt. Lásd az egy- és kéttagú csopor­to­kat!
A PowerPivot az Excel 2010-es változatának megjelenése idején vált először elérhetővé a felhasználók számára. Ebben az időben a bő­vít­mény még különböző verziókban létezett, amelyet az érdeklődők a Microsoft weblapjáról tölthettek le a számítógépükre. Ezeket a Po­wer­Pivot változatokat nevezem, összefoglaló néven, a bővítmény 2010-es verziójának.
A 2013-as és az ezt követő Excel változatok már tartalmazzák a bővítményt, ezért a 2013-as, a 2016-as és a 2019-es Power­Pivot meg­ne­ve­zés már egyértelmű.
A bővítmény 2010-es és 2013-as verzióinak függvény-készlete azonos. Egyetlen eltérés: az ISEMPTY függvény kimaradt a 2013-as ver­zi­ó­ból. Helyettesítése a COUNTROWS( táblanév/tábla-kifejezés )=0 képlettel történhet.
A táblát eredményező, tehát a képletekben csak egy másik függvény argumentumaként szerepeltethető függvényeket, kék be­tű­szín­nel formáztam. A csak meghatározott függvényekben alkalmazható függvények neve vörös betűszínű. A név alatt, szürke betűszínnel, fel­tün­tet­tem a gazda-függvény nevét is.
A függvény-nevek mellett álló négy pici téglalap a bővítmény négy változatát szimbolizálja. Balról-jobbra, időrendben haladva: 2010, 2013, 2016, 2019. A zöld kitöltés mutatja, hogy az adott függvény melyik verzióban elérhető.
A függvények név szerinti listáját a DAX függvények ABC sorrendben című lapon találja.

adatkeresés és -visszadás

FIRSTNONBLANK

LASTNONBLANK

LOOKUPVALUE

adattípus-vizsgálat

ISLOGICAL

ISNONTEXT

ISNUMBER

ISTEXT

aritmetikai művelet

DlVIDE

GCD

LCM

FACT

MOD

Pl

POWER

QUOTIENT

SQRT

ciklus-képzés

EARLIER

EARLIEST

custumdata karaterlánc képzése

CUSTOMDATA

csonkolás, kerekítés

CEILING

EVEN

FLOOR

INT

ISO.CEILING

MROUND

ODD

ROUND

ROUNDDOWN

ROUNDUP

TRUNC

dátum-kezelés

DATE

DATEDIFF

DATEVALUE

DAY

EDATE

EOMONTH

MONTH

TODAY

WEEKDAY

WEENUM

YEAR

YEARFRAC

egyedi bejegyzések összegyüjtése

ALLNOBLANKROW

ALLSELECTED

DISTINCT

FILTERS

VALUES

elágazás-kezelés

IF

SWITCH

előjel-kezelés

ABS

SIGN

feldolgozás, és eredmény-összefűzés

CONCATENATEX

felhasznló nevének képzése

USERNAME

USERPRINCIPALNAME

hiba-kezelés

IFERROR

ISERROR

hierarchia-kezelés

PATH

PATHCONTAINS

PATHITEM

PATHITEMREVERSE

PATHLENGTH

idő-kezelés

HOUR

MINUTE

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

időszak-kezelés

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

DATEADD

DATESBETWEEN

DATESINPERIOD

DATESMTD

DATESQTD

DATESYTD

ENDOFMONTH

ENDOFQUARTER

ENDOFYEAR

FIRSTDATE

LASTDATE

időszak-kezelés

NEXTDAY

NEXTMONTH

NEXTQUARTER

NEXTYEAR

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

PARALLELPERIOD

PREVIOUSDAY

PREVIOUSMONTH

PREVIOUSQUARTER

PREVIOUSYEAR

STARTOFMONTH

STARTOFQUARTER

STARTOFYEAR

TOTALMTD

TOTALQTD

TOTALYTD

kapcsolat-kezelés

USERELATIONSHIP

kombinatorikai számítások

COMBIN

COMBINA

konvertálás

CURRENCY

FIXED

FORMAT

VALUE

létezés-ellenőrzés

ISBLANK

logaritmus műveletek

EXP

LN

LOG

LOG10

logikai műveletek

AND

FALSE

NOT

OR

TRUE

naptár létrehozása

CALENDAR

CALENDARAUTO

összetartozó adatok kiválasztása

RELATED

RELATEDTABLE

páros-páratlan ellenőrzés

ISEVEN

ISODD

pénzügyi számítások

XIRR

XNPV

rangsor-kezelés

RANK.EQ

RANKX

TOPN

rekord-ellenőrzés

CONTAINS

CONTAINSROW

reláció-ellenőrzés

ISONORAFTER

KEYWORDMATCH

statisztikai elemzés

AVERAGE

AVERAGEA

AVERAGEX

COUNT

COUNTA

COUNTAX

COUNTBLANK

COUNTROWS

COUNTX

DISTINCTCOUNT

GEOMEAN

GEOMEANX

MAX

MAXA

MAXX

MEDIAN

MEDIANX

MIN

MINA

MINX

PERCENTILE.EXC

PERCENTILE.INC

PERCENTILEX.EXC

PERCENTILEX.INC

STDEV.P

STDEV.S

STDEVX.P

STDEVX.S

SUM

SUMX

VAR.P

VAR.S

VARX.P

VARX.S

szögfüggvények

ACOS

ACOSH

ACOT

ACOTH

ASIN

ASINH

ATAN

ATANH

COS

COSH

COT

COTH

DEGREES

RADIANS

SIN

SINH

TAN

TANH

szöveg-kezelés

CONCATENATE

EXACT

FIND

LEFT

LEN

LOWER

MID

REPLACE

REPT

RIGHT

SEARCH

SUBSTITUTE

TRIM

UNICODE

UPPER

szűrés

CALCULATE

CALCULATETABLE

FILTER

szűrő-kezelés

ALL

ALLEXCEPT

CROSSFILTER

CALCULATE, CALCULATETABLE

HASONEFILTER

HASONEVALUE

ISCROSSFILTERED

ISFILTERED

KEEPFILTERS

CALCULATE, CALCULATETABLE

tábla-kezelés

ADDCOLUMNS

ADDMISSINGITEMS

CROSSJOIN

CURRENTGROUP

GROUPBY

DATATABLE

DETAILROWS

EXCEPT

GENERATE

GENERATEALL

GROUPBY

IGNORE

SUMMARIZECOLLUMNS

INTERSECT

ISEMPTY

ISSUBTOTAL

SUMMARIZE

NATURALINNERJOIN

NATURALLEFTOUTERJOIN

ROLLUP

SUMMARIZE

ROLLUPADDISSUBTOTAL

SUMMARIZECOLUMNS

ROLLUPGROUP

SUMMARIZE

ROLLUPISSIBTOTAL

ADDMISSINGITEMS

ROW

SAMEPERIODLASTYEAR

SAMPLE

SELECTCOLUMNS

SUBSTITUTEWITHINDEX

SUMMARIZE

SUMMARIZECOLUMNS

UNION

tesztértékek képzése

RAND

RANDBETWEEN

üres érték képzése

BLANK

valószínűség-számítás

BETA.DIST

BETA.INV

CHISQ.DIST

CHISQ.DIST.RT

CHISQ.INV

CHISQ.INV.RT

CONFIDENCE.NORM

CONFIDENCE.T

EXPON.DIST

PERMUT

POISSON.DIST

margitfalvi.arpad@gmail.com