PowerPivot tébla rendezése

2018-07-08    Excel 2016
…persze nem a tábla, hanem a rekordok rendezéséről lesz szó. Először az automatikus-, majd a manuális rendezés részletei ismertetem. A cikk a PowerPivot 2016-os verziója alapján készült.
A bővítmény az Excel táblázatok, a text fájlok és az Access táblák importálásával létrehozott táblák rekordjait rendezetten jeleníti meg. A rendezés alapja a mezők egyedi bejegyzéseinek gyakorisága. Az automatikus rendezés algoritmusa a következő. [1] A bővítmény megszámlálja a mezők egyedi bejegyzéseinek előfordulásait. [2] Az a mező lesz a rekordok rendező mezője, amelynek valamelyik bejegyzése legalább hatvannégyszer előfordul, a mezőket balról jobbra vizsgálva. [3] Ha több mezőnek is van ilyen bejegyzése, akkor a legmagasabb előfordulás-számú bejegyzés mezője lesz a rendezés alapja. [4] Ha a legmagasabb előfordulás-szám egy vagy több mezőben azonos, akkor az a mező lesz a rendezés alapja, amelynek második legnagyobb előfordulás-száma a legnagyobb. [5] Két egyedi bejegyzést tartalmazó mezőt, például logikai adattípusú mezőt, csak akkor választ rendező mezőnek a bővítmény, ha a tábla több egyedi bejegyzésű mezői nem teljesítik a fenti feltételeket. [6] A rekordok sorrendjét a rendező mező bejegyzéseinek előfordulás-száma határozza meg. Tehát a legtöbbször előforduló bejegyzést tartalmazó rekordok lesznek a táblázat tetején, majd a második leggyakrabban előforduló bejegyzést tartalmazók következnek. És így tovább. [7] A határértéket el nem ért bejegyzéseket tartalmazó rekordokat a bővítmény a táblázat alján rendezetlenül jeleníti meg.
Vegyünk egy egyszerű példát! Nyissuk meg a PowerPivot-tabla-rendezese.xlsx munkafüzetet. Vizsgáljuk meg az első munkalapon álló táblázatot. Oszlopai a következők. Azonosító: szövegként tárolt sorszámok egytől száznegyvenegyig. Betűk: az oszlop egyedi bejegyzései AAAA, BB, C és D. Gyakoriság: a vizsgált sor betű oszlopában álló karakterlánc eddigi előfordulásainak darabszáma. Ugyanez a táblázat áll a forrás.xlsx munkafüzet „A” munkalapján. Importáljuk a táblázatot, majd vizsgáljuk meg az automatikus rendezés működését!
PowerPivot tábla automatikus rendezése
A képen a PowerPivot táblát és forrását látjuk. „És Tanár bácsi! Mi van akkor, ha egyik mező egyetlen egyedi bejegyzése sem éri el a hatvannégyet?” „Nagyon okos vagy Pistike! Akkor nincs automatikus rendezés.”
A rekordok felhasználói rendezése csak egyetlen mező bejegyzései alapján történhet. A növekvő és a csökkenő rendezés parancsait a Kezdőlap, Rendezés és szűrés csoport valamint a mezők szűrőlistái tartalmazzák. A műveletet előtt a rendezés alapjának szánt mezőt, egy bejegyzésére kattintva, ki kell választanunk.
Az Excelben bevett mesterfogás, amely az összetett rendezést a rendező mezők rangsora szerinti fordított sorrendben, mezőnként külön-külön rendezi, sajnos a bővítményben nem működik. Ennek oka, hogy a PowerPivot az új rendezési utasítás végrehajtása előtt mindig visszaállítja az eredeti sorrendet és csak azután fog hozzá az új sorrend kialakításához.
Természetesen az eredeti sorrendet a felhasználó is helyreállíthatja a Kezdőlap, Rendezés és szűrés, Rendezés kikapcsolása vagy a rendező mező szűrőlistájának Rendezés törlése a következőből: <mezőnév> paranccsal.
margitfalvi.arpad@gmail.com