egyszerű keresés

2023-05-12    Word 2021
fogalmak
A program „keresés” szolgáltatása a navigáció eszköze. Hol volt az a rész a dokumentumban, amelyben Munkácsyról írtam? Tehát, azt az oldalt kívánom megjeleníteni, amelyen ez a karakterlánc található. Vagy másként fogalmazva, a „munkácsy” karakterlánc előfordulásait kerestetem a programmal. Ezt a műveletet nevezzük egyszerűen, jelző nélkül, keresésnek! Vagy, ha nagyon hiányzik egy jelző, akkor legyen „egyszerű keresés”!
De nem csak egy karakterláncot, hanem annak bizonyos formázású előfordulásait is kerestethetjük. Például, a dőlt betűstílussal formázott munkácsykat. Ezt a műveletet „formázásos keresés”-nek nevezzük. Természetesen, ha lehet kerestetni formázott karakterláncot, akkor lehet kerestetni csak formátumot is. Például, felkutathatjuk a dokumentumban azokat a szövegeket, amelyek dőlt betűformázásúak! Ez a művelet pedig a „formátum keresés”.
keresés típusok
A művelet végrehajtását követően a felhasználó a keresés modul segítségével meg tudja jeleníteni a felkutatott karakterlánc vagy formátum kiválasztott előfordulását.
A művelet paraméterezésére, valamint a találatok felkeresésére két felületet biztosít a program: az egyik felület egy segédablak, a másik pedig egy összetett párbeszédpanel egyik lapja. Az előbbit Navigációnak, az utóbbit Irányított keresésnek nevezi a program. Én meg az előbbit „Gyorskeresőnek”, az utóbbit meg „Részletes keresőnek”. Nevezem.
gyorskereső
A gyorskereső segédablakát a Kezdőlap, Szerkesztés, Keresés paranccsal, vagy a Ctrl+F billentyűkkel jeleníthetjük meg. A segédablak a dokumentumtól balra áll. Címsorárára mutatva, a négyirányú nyilas egérmutatóval a képernyő tetszés szerinti területére húzhatjuk. A címsorán duplán kattintva pedig visszaugrik a szokásos helyére.
a gyorskereső alaphelyzetben
A gyorskereső csak egyszerű keresésre alkalmas. A felkutatandó karakterláncot a Navigáció felirat alatt álló mezőbe kell beírnunk. A művelet indítása automatikus és karakterenként kerül végrehajtásra. Ez azt jelenti, hogy beírjuk az első karaktert, és a program megkeresi ennek a karakternek az összes előfordulását a dokumentumban. És a találatokat sárga háttérszínnel emeli ki a környezetükből. Beírjuk a felkutatandó karakterlánc második karakterét. Ahogy befejeztük a program azonnal megkeresi ennek a kétkarakteres karakterláncnak az összes előfordulásait, és a találatokat sárga háttérszínnel kiemeli a környezetükből. Beírjuk a felkutatandó karakterlánc harmadik karakterét… És így tovább.
Ezt a működést a program „növekményes keresés”-nek hívja. És ez a szokásos működés. Ha az automatizmus valamilyen ok miatt nem működik, akkor a keresést az Enter billentyűvel vagy a beviteli mező jobb oldalán álló pici nagyítóval indíthatjuk el. A művelet eredménye a találati lista, illetve az első találatot tartalmazó dokumentumrész megjelenítése.
Más a helyzet, ha a program a Kezdőlap, Szerkesztés, Keresés utasítás kiadásakor a dokumentumban kijelölést talál. Ebben az esetben végrehajtja a keresést a kijelölés első legfeljebb kétszázötvennégy karakterével és megjeleníti a Navigáció panelt…
találati-lista
Kicsit átalakult a segédablak. Eltűnt a beviteli mező végéről a nagyító és a helyébe egy ikszecske került. Ezzel a vezérlővel törölhetjük a program bezárásáig tárolt, felkutatandó karakterláncot. Az ikszecske alatt két vezérlő találunk: Felfelé egyet, Lefelé egyet. Ezekkel tudunk a találati listában lépegetni. Persze rá is kattinthatunk a megjelenítendő találatra. Az aktuális találat sorszámát illetve a találatok számát a lista fölött, balra látjuk.
Ahogy a kép is mutatja a gyorskereső nem csak a szövegtörzsben, de a fej- és a láblécben, a szövegdobozokban, sőt még a SmartArt ábrák felirataiban is kutat. A találati lista csak akkor jelenik meg, ha a találatok száma nem több mint száz.
keresés befejezése találati-lista nélkül
A program azt írja, hogy „olyan sok a találat, hogy mindegyik nem jeleníthető meg itt”. Erre föl, egyet sem jelenít meg (itt). Ha kapunk listát, ha nem, a program a dokumentumban a találatokat sárga háttérszínnel mindenképpen kiemeli. Az aktuálisat, ha van találati lista, arannyal.
találatok kiemelése a dokumentumban
A gyorskereső mindig a teljes dokumentumban kutat, kijelöléssel nem tudjuk a művelet hatókörét szűkíteni. Amikor a Lefelé egyet vagy a Felfelé egyet vezérlővel a találati listába „lépünk”, akkor a program a kurzorhoz legközelebb álló találatot aktiválja és jeleníti meg a dokumentumban.
A keresés művelet célja tehát, a keresett karakterlánc helyének felkeresése. És, ha már látjuk, akkor lehet, hogy javítani is szeretnénk a szöveget. Belekattintunk a dokumentumba, leütünk egy billentyűt… És eltűnik a varázs, mármint a találati lista és a kijelölések.
találat szerkesztése a dokumentumban
A feliratok kicsit buták, mert nem a keresés lett felfüggesztve, mert az már rég befejeződött, hanem most a dokumentum szerkesztése folyik, és a Word, hála Istennek, nem állt le, mert akkor nem tudnánk módosítani a szöveget. Nyilak alatt pedig a segédablak Felfelé egyet és Lefelé egyet vezérlőit kell érteni. Egyszóval, a találati lista megjelenítését illetve a találatok újbóli kijelölését a lépegető vezérlők valamelyikével kérhetjük.
Ha valaki túl fapadosnak találja a gyorskeresőt, elhamarkodottan ítél, mert a modul további eszközei nem láthatók. Kattintsunk a beviteli mező utolsó vezérlőjére…
a gyorskereső beállításai
Így azért már más! Vegyük sorra az egyszerű keresés lehetséges paramétereit!
(Kis- és nagybetűk megkülönböztetése) Ezzel a beállítással „kisbetű-nagybetű érzékeny” keresést kérhetünk, amely csak olyan karakterláncot tekint találatnak, amely kis és nagybetűiben is azonos a felkutatandó karakterlánccal.
(Csak ha ez a teljes szó) A program számára csak az a karakterlánc „szó”, amely előtt és után szóközt illetve meghatározott írásjelet talál. Tehát, csak az a karakterlánc minősül majd találatnak, amely azonos a felkutatandó karakterlánccal és előtte valamint mögötte szóköz vagy meghatározott írásjel áll.
(Behelyettesítéssel) Akkor kell ezt a paramétert beállítanunk, ha a felkutatandó karakterláncba joker karaktert szerepeltettünk. A két, az informatikában általános, helyettesítő karakter (?, *) mellett a program saját karakter-helyettesítő rendszerét is használhatjuk. A kérdőjellel egy darab tetszőleges karaktert-, a csillaggal meghatározatlan számú, tetszőleges karaktert helyettesíthetünk. A Word saját rendszerét a következő cikkben találja. A joker-használat mellett nem tudunk kis- és nagybetű érzékeny-, teljes szavas- és „növekvényes” keresést végeztetni.
(Szó eleji egyezés) Csak azok a „szavak” minősülnek találatnak, amelyek a felkutatandó karakterlánccal kezdődnek.
(Szó végi egyezés) Csak azok a „szavak” minősülnek találatnak, amelyek a felkutatandó karakterlánccal záródnak.
(Központozás mellőzése) A program a kutatás során a következő írásjeleket figyelmen kívül hagyja: kötőjel, hosszított kötőjel, feltételes elválasztó jel, vessző, pontosvessző, pont, kettőspont, aposztróf, idézőjel, perjel, felkiáltójel, kérdőjel. Ezt úgy kell elképzelni, mintha a dokumentumból töröltük volna a felsorolt írásjeleket a keresés elindítása előtt.
(Üres karakterek mellőzése) A program a kutatás során a Space és Tab billentyűkkel létrehozott szóközöket figyelmen kívül hagyja. Ezt úgy kell elképzelni, mintha a dokumentumból töröltük volna az összes Space és Tab billentyűkkel létrehozott szóközt a keresés elindítása előtt.
(Az összes kijelölése) A találatok kiemelése sárga háttérszínnel. Szokásos beállítás.
(Növekményes keresés) A felkutatandó karakterlánc begépelésével párhuzamos, karakterenkénti, automatikus végrehajtás. Szokásos beállítás. Ha kikapcsoljuk, akkor az Enter billentyűvel vagy a felkutatandó karakterlánc megadására szolgáló mező jobb oldalán álló, nagyítós vezérlővel indíthatjuk a keresés műveletet.
A keresés paramétereit a felkutatandó karakterlánc megadása előtt kell beállítani, mert a szokásos beállítások módosítása törli a beírt karakterláncot. Az „Alapértelmezett” vezérlővel a beállításokat a gyorskeresés szokásos paramétereivé tehetjük. A módosítások csak a szándékunk megerősítése után lépnek életbe.
szokásos beállítások módosítása
Adieu! mondta Josef K. és elindult a kastély felé.
margitfalvi.arpad@gmail.com