táblázat (kettő)

2022-12-17    Word 2021
táblázat és oszlopainak szélessége
A táblázat és oszlopainak szélessége kölcsönösen meghatározzák egymást. (1) Vagy a táblázat szélességét kell felosztanunk az oszlopok között, vagy (2) az oszlopszélességek összege adja majd a táblázat szélességét. Másként fogalmazva vagy a táblázat szélessége az elsődleges szempont, vagy az egyes oszlopok szélessége. Mielőtt elvesznénk a részletekben, egy biztos, az azonos szélességű oszlopok, kivétel az első oszlop (sorcímkék), a szép táblázat előfeltétele.
Bármelyik variációból indulunk is ki, az első teendőnk az automatikus-oszlopszélesség szolgáltatás kikapcsolása: Elrendezés (táblázat), Táblázat, Tulajdonságok, Beállítások…, Automatikus átméretezés a tartalomnak megfelelően.
az automatikus-oszlopszélesség szolgáltatás kikapcsolása
A táblázat szélessége lehet relatív vagy abszolút. Ha relatív, akkor százalék, a szedéstükör szélességének százaléka, ha abszolút, akkor centiméter. Beállítása a Táblázat tulajdonságai parancstábla, Táblázat lapján történik.
a táblázat szélességének megadása
Az új táblázat beszúrásakor (Beszúrás, Táblázatok, Táblázat, Táblázat beszúrása…) a három oszlopszélesség-típus közül, csak az Automatikus méretezés az ablakhoz tételt választva töltődik ki automatikusan ez a vezérlő: 99,8%.
Ha beállítottuk a táblázat szélességét, akkor meg kell terveznünk az oszlopainak szélességét. Nem kell feltétlenül centiméterben gondolkodnunk! Az egyes szelességeket megadhatjuk a táblázat szélességének százalékában is. A deklarálás a Táblázat tulajdonságai parancstábla Oszlop lapján történik.
oszlopok szélességének megadása
Először az Előző oszlop és Következő oszlop vezérlőkkel be kell állítanunk az első oszlopot. A kiválasztott oszlop sorszámát a parancstábla bal felső sarkában találjuk. Ezután a táblázatban jobbra haladva megadjuk az oszlopszélességeket. Az oszlopok szélességének összege száz százalékkal, vagy centiméterekkel dolgozva a táblázat szélességével legyen egyenlő. Nincs segítő automatizmus! Minden oszlop szélességét nekünk kell megadni, sőt a program nem is ellenőrzi az oszlopszélességek összegét!
Új táblázat beszúrásakor a program egy esetet kivéve, meghatározott szélességű oszlopokból álló táblázatot generál. És ezek az értékek be is íródnak a Táblázat tulajdonságai parancstábla Oszlopok lapjának vezérlőjébe.
új táblázat oszlopainak szélessége
Ezek szerint, ha az oszlopok szélességét szabadon akarjuk meghatározni, akkor az új táblázat beszúrásakor az Automatikus méretezés a tartalomhoz oszlopszélesség-típust célszerű választanunk. Az automatikus-átméretezés szolgáltatás kikapcsolása után már a menüszalag Elrendezés (táblázat), Cellaméret csoportjában adhatjuk meg az oszlopszélességeket. Természetesen a táblázat létrehozása után is dönthetünk az oszlopok kötöttség nélküli méretezéséről, csak akkor ellenőrizni kell hogy, a Táblázat tulajdonságai, Táblázat, Kívánt szélesség jelölőnégyzet üres-e.
oszlopszélességek megadása a menüszalagról
Az aktuális oszlop illetve a kijelölt oszlopok szélességét a Cellaméret csoport, Oszlopszélesség vezérlőjével kell megadnunk. A vele egyvonalban álló Azonos oszlopszélesség vezérlő a kijelölt oszlopok szélességét automatikusan beállítja. Az oszlopok szélessége <az oszlopok aktuális szélességének összege>/<kijelölt oszlopok száma> képlet eredménye lesz. A csoport jobb alsó sarkában álló pici nyíllal a Táblázat tulajdonságai parancstábla, Oszlopok lapját jeleníthetjük meg.
Az oszlopszélességek csoportos módosítása százalékos értékek használata mellett is lehetséges. Kijelöljük az oszlopokat, majd megjelenítjük az oszlopok tulajdonságlapját és… Figyelem, figyelem! Nem csak a kijelölt oszlopok százalékát kell módosítani, hanem szükség szerint további oszlopokét is, hogy a szélességek összege továbbra is száz százalék maradjon!
A beállított táblázatszélességet illetve oszlopszélességeket egyszerűen törölhetjük, illetve válthatunk át egy másik szélesség-koncepcióra az Elrendezés (táblázat), Cellaméret, Automatikus méretezés vezérlővel.
szélessé-deklarációk törlése, koncepcióváltás előtt
Az új elképzelés megvalósítását az Automatikus méretezés a tartalomhoz utasítással kell kezdenünk, amely törli az összes széleség-deklarációt.
a táblázat pozicionálása
A szokásos beállítások mellett az új táblázat a bal margóhoz van illesztve, és ha szélességében nem tölti ki a szedéstükröt, akkor a környező szöveg nem veszi birtokba az üres területet.
a táblázat szokásos beállításai
A táblázat vízszintes igazítását az Elrendezés (táblázat), Táblázat, Tulajdonságok, Táblázat, Igazítás vezérlővel szabályozhatjuk. A három standard illesztés, a bal margóhoz (Balra), a szedéstükör tengelyéhez (Középre) és a jobb margóhoz (Jobbra), mellett a Behúzás balról vezérlővel a táblázat tetszőleges távolságra pozícionálható a bal margótól.
Az illesztés három rajzos vezérlője alatt a táblázattal szomszédos szöveg helyezetéről dönthetünk. Másként fogalmazva, akarjuk-e, hogy a szedéstükörnél keskenyebb táblázatunk mellett megjelenjen a dokumentum szövege (Körbe) vagy nem akarjuk (Nincs). Piros pont a Microsoftnak, hogy az öt nagyméretű vezérlő rajzocskája mindig az aktuális beállítást mutatja.
az igazítás és a szöveg körbefuttatásának vezérlői
A Behúzás balról vezérlő csak a szokásos beállítások (Balra, Nincs) mellett aktív. Ha tehát, a bal margótól meghatározott távolságra álló, és szöveggel körbe folyatott táblázatot szeretnénk, akkor először adjuk meg a „behúzás” értékét és csak utána határozzuk meg a szöveg helyzetét (Körbe).
A Körbe vezérlő az Elhelyezés… vezérlőt is aktiválja, amellyel egy új dimenzióba léphetünk át. Táblázat-pozicionálásilag.
a Táblázat elhelyezése parancstábla vezérlői
A vízszintes pozíciót meghatározó két vezérlő fordított sorrendben áll a parancstáblán. Legalább is itt Európában, általában, balról jobbra haladunk. Magyarul, először a Viszonyítási pont-ot és azután a Pozíció-t kell beállítanunk. A „viszonyítási pontok” téglalapok: a „papír” (Oldaltól), a szedéstükör (Margótól) és a hasáb téglalapja (Hasábtól). Ezeknek a téglalapoknak a bal széléhez (Balra), a függőleges tengelyéhez (Középen) illetve a jobb széléhez (Jobbra) illeszthetjük a táblázatunkat a Pozíció vezérlő tételeivel.
Az Oldaltól viszonyítási ponthoz tartozó Belül és a Kívül pozíciókkal a külső illetve a belső margók (margók tükrözése) területére helyezhetjük a táblázatot, a margótól a Távolság a környező szövegtől vezérlőben megadott távolságra.
a függőleges margón álló táblázat
A táblázat vízszintes helyzetét a papír bal szélétől (Oldaltól), a felső margótól (Margótól), illetve a hasáb bal szélétől (Hasábtól) centiméterben is megadhatjuk a Pozíció vezérlőben.
A táblázat függőleges helyzetét is a Viszonyítási pont és a Pozíció vezérlőkkel deklaráljuk, csak a listák változnak, némiképp. A területek listájában a Hasáb helyett a Bekezdést találjuk, ami a bekezdést magába foglaló téglalapot jelenti. De melyik bekezdésről van szó? Arról, amelyikben a kurzor állt a táblázat létrehozásakor. (Ugye emlékszünk még a jótanácsra? A táblázat beszúrásakor a kurzor vagy egy üres bekezdésben vagy egy bekezdés első karaktere előtt álljon!) A táblázatunkat a Pozíció vezérlő tételeivel a „viszonyítási pont” téglalapjainak felső széléhez (Felül), vízszintes tengelyéhez (Középen) illetve alsó széléhez (Alul) illeszthetjük. A táblázat függőleges helyzetét a papír felső szélétől (Oldaltól), a felső margótól (Margótól), illetve a bekezdés felső szélétől (Bekezdéstől) centiméterben is megadhatjuk a Pozíció vezérlőben.
A bekezdéshez illesztett táblázat függőleges pozíciója a dokumentumban előtte álló szöveg szerkesztésével, illetve formázásával párhuzamosan változhat. Ha fixálni akarjuk a táblázat függőleges pozícióját, akkor vegyük ki a pipát a Szöveghez rögzített feliratú jelölőnégyzetből és a program automatikusan a papír felső szélétől mért távolságot beírja a Pozíció vezérlőbe.
Az Oldaltól viszonyítási pontot beállítva a függőleges igazítás pozíció-listájának Belül elemével a felső margó-, Kívül elemével az alsó margó területére helyezhetjük a táblázatunkat. És adunk két fekete pontot a Microsoft-nak a Belső és a Külső nevek miatt.
A táblázat szomszédságában álló szöveg és a táblázat közötti távolságot a parancstábla Távolság a környező szövegtől vezérlő-csoportjával szabályozhatjuk. De, általában nem ezeket a vezérlőket használjuk, ha nem megfelelő a szöveg és a táblázat közötti távolság! Ennek az az oka, hogy ezek a beállítások megbontják a környező szöveg tördelését. Nézzünk egy példát!
a táblázat és a körülötte álló szöveg távolságának szabályozása
A képen egy nagyon gyakori esetet látunk: felül alig van egy kis hely a szöveg és a táblázat között, alul viszont majdnem egy teljes sor. Pedig a Távolság a szövegtől csoport Fent és Lent vezérlőjében egyaránt nulla áll! A hibát a táblázat függőleges pozíciójának módosításával orvosolhatjuk! Kivesszük a pipát a Szöveghez rögzített jelölőnégyzetből és egy-két milliméterrel megnöveljük a függőleges Pozíció vezérlő értékét. Magyarul, lejjebb „toljuk” a táblázatot.
margitfalvi.arpad@gmail.com