angol-magyar függvény szótár

2024-02-17    Excel 2021
Ez a szótár a 2021-es Excel verzió (17231.20236, 2024-02-13) névkiegészítőjében megtalálható laikus függvények magyar és angol nevét tartalmazza. Az elavult függvények nem szerepelnek a listában. A vizsgált függvény leírását és argumentumlistáját a függvény magyar nevére kattintva jelenítheti meg.

ABS

ABS

ADDRESS

CÍM

AGGREGATE

ÖSSZESÍT

AND

ÉS

ARABIC

ARAB

AREAS

TERÜLET

ARRAYTOTEXT

TÖMB.SZÖVEGGÉ

AVEDEV

ÁTL.ELTÉRÉS

AVERAGE

ÁTLAG

AVERAGEA

ÁTLAGA

AVERAGEIF

ÁTLAGHA

AVERAGEIFS

ÁTLAGHATÖBB

CEILING.MATH

PLAFON.MAT

CELL

CELLA

CHOOSE

VÁLASZT

CLEAN

TISZTÍT

COLUMN

OSZLOP

COLUMNS

OSZLOPOK

CONCAT

FŰZ

CONVERT

KONVERTÁLÁS

COUNT

DARAB

COUNTA

DARAB2

COUNTBLANK

DARABÜRES

COUNTIF

DARABTELI

COUNTIFS

DARABHATÖBB

DATE

DÁTUM

DATEVALUE

DÁTUMÉRTÉK

DAVERAGE

AB.ÁTLAG

DAY

NAP

DAYS

NAPOK

DAYS360

NAP360

DCOUNT

AB.DARAB

DCOUNTA

AB.DARAB2

DELTA

DELTA

DGET

AB.MEZŐ

DMAX

AB.MAX

DMIN

AB.MIN

DOLLAR

FORINT

DPRODUCT

AB.SZORZAT

DSUM

AB.SZUM

EDATE

KALK.DÁTUM

EOMONTH

HÓNAP.UTOLSÓ.NAP

ERROR.TYPE

HIBA.TÍPUS

EVEN

PÁROS

EXACT

AZONOS

FALSE

HAMIS

FILTER

SZŰRŐ

FIND

SZÖVEG.TALÁL

FIXED

FIX

FLOOR.MATH

PADLÓ.MAT

FORMULATEXT

KÉPLETSZÖVEG

FREQUENCY

GYAKORISÁG

GCD

LKO

GESTEP

KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB

GETPIVOTDATA

KIMUTATÁSADATOT.VESZ

HLOOKUP

VKERES

HOUR

ÓRA

HYPERLINK

HIPERHIVATKOZÁS

IF

HA

IFERROR

HAHIBA

IFNA

HAHIÁNYZIK

IFS

HAELSŐIGAZ

INDEX

INDEX

INDIRECT

INDIREKT

INFO

INFÓ

INT

INT

ISBLANK

ÜRES

ISERR

HIBA.E

ISERROR

HIBÁS

ISEVEN

PÁROSE

ISFORMULA

KÉPLET

ISLOGICAL

LOGIKAI

ISNA

NINCS

ISNONTEXT

NEM.SZÖVEG

ISNUMBER

SZÁM

ISODD

PÁRATLANE

ISOWEEKNUM

ISO.HÉT.SZÁMA

ISREF

HIVATKOZÁS

ISTEXT

SZÖVEG.E

LARGE

NAGY

LCM

LKT

LEFT

BAL

LEN

HOSSZ

LET

LET

LOOKUP

KERES

LOWER

KISBETŰ

MATCH

HOL.VAN

MAX

MAX

MAXA

MAXA

MAXIFS

MAXHA

MEDIAN

MEDIÁN

MID

KÖZÉP

MIN

MIN

MINA

MIN2

MINIFS

MINHA

MINUTE

PERCEK

MOD

MARADÉK

MODE.MULT

MÓDUSZ.TÖBB

MODE.SNGL

MÓDUSZ.EGY

MONTH

HÓNAP

MROUND

TÖBBSZ.KEREKÍT

N

S

NA

HIÁNYZIK

NETWORKDAYS

ÖSSZ.MUNKANAP

NETWORKDAYS.INTL

ÖSSZ.MUNKANAP.INTL

NOT

NEM

NOW

MOST

NUMBERVALUE

SZÁMÉRTÉK

ODD

PÁRATLAN

OFFSET

ELTOLÁS

OR

VAGY

PERCENTILE.EXC

PERCENTILIS.KIZÁR

PERCENTILE.INC

PERCENTILIS.TARTALMAZ

PERCENTRANK.EXC

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR

PERCENTRANK.INC

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ

PI

PI

POWER

HATVÁNY

PRODUCT

SZORZAT

PROPER

TNÉV

QUARTILE.EXC

KVARTILIS.KIZÁR

QUARTILE.INC

KVARTILlS.TARTALMAZ

QUOTIENT

KVÓCIENS

RAND

VÉL

RANDARRAY

VÉLETLENTÖMB

RANDBETWEEN

VÉLETLEN.KÖZÖTT

RANK.AVG

RANG.ÁTL

RANK.EQ

RANG.EGY

REPLACE

CSERE

REPT

SOKSZOR

RIGHT

JOBB

ROMAN

RÓMAI

ROUND

KEREKÍTÉS

ROUNDDOWN

KEREK.LE

ROUNDUP

KEREK.FEL

ROW

SOR

ROWS

SOROK

SEARCH

SZÖVEG.KERES

SECOND

MPERC

SEQUENCE

SORSZÁMLISTA

SHEET

LAP

SHEETS

LAPOK

SIGN

ELŐJEL

SMALL

KICSI

SORT

SORBA.RENDEZ

SORTBY

RENDEZÉS.ALAP.SZERINT

SQRT

GYÖK

SQRTPI

GYÖKPI

SUBSTITUTE

HELYETTE

SUBTOTAL

RÉSZÖSSZEG

SUM

SZUM

SUMIF

SZUMHA

SUMIFS

SZUMHATÖBB

SUMPRODUCT

SZORZATÖSSZEG

SWITCH

ÁTVÁLT

T

T

TEXT

SZÖVEG

TEXTJOIN

SZÖVEGÖSSZEFÚZÉS

TIME

IDŐ

TIMEVALUE

IDŐÉRTÉK

TODAY

MA

TRANSPOSE

TRANSZPONÁLÁS

TRIM

KIMETSZ

TRIMMEAN

RÉSZÁTLAG

TRUE

IGAZ

TRUNC

CSONK

TYPE

TÍPUS

UNIQUE

EGYEDI

UPPER

NAGYBETŰS

VALUE

ÉRTÉK

VALUETOTEXT

ÉRTÉK.SZÖVEGGÉ

VLOOKUP

FKERES

WEEKDAY

HÉT.NAPJA

WEEKNUM

HÉT.SZAMA

WORKDAY

KALK.MUNKANAP

WORKDAY.INTL

KALK.MUNKANAP.INTL

XLOOKUP

XKERES

XMATCH

XHOL.VAN

XOR

XVAGY

YEAR

ÉV

YEARFRAC

TÖRTÉV

szótár letöltése pdf-ben
margitfalvi.arpad@gmail.com