magyar-angol függvény szótár

2024-02-17    Excel 2021
Ez a szótár a 2021-es Excel verzió (17231.20236, 2024-02-13) névkiegészítőjében megtalálható laikus függvények magyar és angol nevét tartalmazza. Az elavult függvények nem szerepelnek a listában. A vizsgált függvény leírását és argumentumlistáját a függvény magyar nevére kattintva jelenítheti meg.

AB.ÁTLAG

DAVERAGE

AB.DARAB

DCOUNT

AB.DARAB2

DCOUNTA

AB.MAX

DMAX

AB.MEZŐ

DGET

AB.MIN

DMIN

ABS

ABS

AB.SZORZAT

DPRODUCT

AB.SZUM

DSUM

ARAB

ARABIC

AZONOS

EXACT

ÁTLAG

AVERAGE

ÁTLAGA

AVERAGEA

ÁTLAGHA

AVERAGEIF

ÁTLAGHATÖBB

AVERAGEIFS

ÁTL.ELTÉRÉS

AVEDEV

ÁTVÁLT

SWITCH

BAL

LEFT

CELLA

CELL

CÍM

ADDRESS

CSERE

REPLACE

CSONK

TRUNC

DARAB

COUNT

DARAB2

COUNTA

DARABHATÖBB

COUNTIFS

DARABTELI

COUNTIF

DARABÜRES

COUNTBLANK

DÁTUM

DATE

DÁTUMÉRTÉK

DATEVALUE

DELTA

DELTA

ELŐJEL

SIGN

ELTOLÁS

OFFSET

EGYEDI

UNIQUE

ÉRTÉK

VALUE

ÉRTÉK.SZÖVEGGÉ

VALUETOTEXT

ÉS

AND

ÉV

YEAR

FIX

FIXED

FKERES

VLOOKUP

FORINT

DOLLAR

FŰZ

CONCAT

GYAKORISÁG

FREQUENCY

GYÖK

SQRT

GYÖKPI

SQRTPI

HA

IF

HAELSŐIGAZ

IFS

HAHIÁNYZIK

IFNA

HAHIBA

IFERROR

HAMIS

FALSE

HATVÁNY

POWER

HELYETTE

SUBSTITUTE

HÉT.NAPJA

WEEKDAY

HÉT.SZÁMA

WEEKNUM

HIÁNYZIK

NA

HIBA.E

ISERR

HIBA.TÍPUS

ERROR.TYPE

HIBÁS

ISERROR

HIPERHIVATKOZÁS

HYPERLINK

HIVATKOZÁS

ISREF

HOL.VAN

MATCH

HOSSZ

LEN

HÓNAP

MONTH

HÓNAP.UTOLSÓ.NAP

EOMONTH

IDŐ

TIME

IDŐÉRTÉK

TIMEVALUE

IGAZ

TRUE

INDEX

INDEX

INDIREKT

INDIRECT

INFÓ

INFO

INT

INT

ISO.HÉT.SZÁMA

ISOWEEKNUM

JOBB

RIGHT

KALK.DÁTUM

EDATE

KALK.MUNKANAP

WORKDAY

KALK.MUNKANAP.INTL

WORKDAY.INTL

KEREK.FEL

ROUNDUP

KEREKÍTÉS

ROUND

KEREK.LE

ROUNDDOWN

KERES

LOOKUP

KÉPLET

ISFORMULA

KÉPLETSZÖVEG

FORMULATEXT

KICSI

SMALL

KIMETSZ

TRIM

KIMUTATÁSADATOT.VESZ

GETPIVOTDATA

KISBETŰ

LOWER

KONVERTÁLÁS

CONVERT

KÖZÉP

MID

KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB

GESTEP

KVARTILIS.KIZÁR

QUARTILE.EXC

KVARTILlS.TARTALMAZ

QUARTILE.INC

KVÓCIENS

QUOTIENT

LAP

SHEET

LAPOK

SHEETS

LET

LET

LKO

GCD

LKT

LCM

LOGIKAI

ISLOGICAL

MA

TODAY

MARADÉK

MOD

MAX

MAX

MAXA

MAXA

MAXHA

MAXIFS

MEDIÁN

MEDIAN

MIN

MIN

MIN2

MINA

MINHA

MINIFS

MOST

NOW

MÓDUSZ.EGY

MODE.SNGL

MÓDUSZ.TÖBB

MODE.MULT

MPERC

SECOND

NAGY

LARGE

NAGYBETŰS

UPPER

NAP

DAY

NAP360

DAYS360

NAPOK

DAYS

NEM

NOT

NEM.SZÖVEG

ISNONTEXT

NINCS

ISNA

OSZLOP

COLUMN

OSZLOPOK

COLUMNS

ÓRA

HOUR

ÖSSZESÍT

AGGREGATE

ÖSSZ.MUNKANAP

NETWORKDAYS

ÖSSZ.MUNKANAP.INTL

NETWORKDAYS.INTL

PADLÓ.MAT

FLOOR.MATH

PÁRATLAN

ODD

PÁRATLANE

ISODD

PÁROS

EVEN

PÁROSE

ISEVEN

PERCEK

MINUTE

PERCENTILIS.KIZÁR

PERCENTILE.EXC

PERCENTILIS.TARTALMAZ

PERCENTILE.INC

PI

PI

PLAFON.MAT

CEILING.MATH

RANG.ÁTL

RANK.AVG

RANG.EGY

RANK.EQ

RENDEZÉS.ALAP.SZERINT

SORTBY

RÉSZÁTLAG

TRIMMEAN

RÉSZÖSSZEG

SUBTOTAL

RÓMAI

ROMAN

S

N

SOKSZOR

REPT

SOR

ROW

SORBA.RENDEZ

SORT

SOROK

ROWS

SORSZÁMLISTA

SEQUENCE

SZÁM

ISNUMBER

SZÁMÉRTÉK

NUMBERVALUE

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR

PERCENTRANK.EXC

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ

PERCENTRANK.INC

SZORZAT

PRODUCT

SZORZATÖSSZEG

SUMPRODUCT

SZÖVEG

TEXT

SZÖVEG.E

ISTEXT

SZÖVEG.KERES

SEARCH

SZÖVEG.TALÁL

FIND

SZÖVEGÖSSZEFÚZÉS

TEXTJOIN

SZUM

SUM

SZUMHA

SUMIF

SZUMHATÖBB

SUMIFS

SZŰRŐ

FILTER

T

T

TERÜLET

AREAS

TISZTÍT

CLEAN

TÍPUS

TYPE

TNÉV

PROPER

TÖBBSZ.KEREKÍT

MROUND

TÖMB.SZÖVEGGÉ

ARRAYTOTEXT

TÖRTÉV

YEARFRAC

TRANSZPONÁLÁS

TRANSPOSE

ÜRES

ISBLANK

VAGY

OR

VÁLASZT

CHOOSE

VÉL

RAND

VÉLETLEN.KÖZÖTT

RANDBETWEEN

VÉLETLENTÖMB

RANDARRAY

VKERES

HLOOKUP

XHOL.VAN

XMATCH

XKERES

XLOOKUP

XVAGY

XOR

szótár letöltése pdf-ben
margitfalvi.arpad@gmail.com